Main Menu
User Menu

9 mm francouzský se silným okrajem

9 mm Thick Rim


Náboj se vyráběl asi od poloviny 60. let. 19. století a používal se do revolverů Lefacheux, transformovaných na středový zápal. Silný okraj zakrýval výřez pro kolíčk náboje Lefaucheux ve válci revolveru. Náboj na snímku prodávala firma V. Francotte - May & Company, Liege, Belgie, nábojnice vyráběla firma Capsulerie Liegoise tamtéž. Vpravo je náboj 9 mm Luger. Foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-francouzsky-se-silnym-okrajem-t121637#416397Verze : 0