Main Menu
User Menu

Námořní bitvy starověku

Autor : 🕔01.03.2003 📕12.213
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Obléhání Tyru (322 př.n.l.)
      
      Ve starověku často spolupracovala pozemní vojska s loďstvem. příkladem této spolupráce bylo obléhání Tyru, fénického opevněného města, vojskem Alexandra Makedonského roku 322 př.n.l.

      Makedonská armáda vedla v té době boje na území Fénicie. Fénická města většinou nekladla odpor, pouze mohutné opevněné město Tyros neotevřelo své brány vítězným vojskům Alexandrovy armády. Makedonská vojska proto přikročila k obléhání Tyru, které trvalo šest měsíců.

      Tyros ležel na ostrově vzdáleném od pevniny asi půl kilometru. Aby jej mohli Makedonci dobýt, museli vybudovat sypanou hráz, na které postavili dvě velké obléhací věže se dvěma balistami. Věže byly chráněny před zapálením závěsy z kůží. Posádka města si však s nimi přeci poradila. Vyslala proti věžím loď naloženou zápalným materiálem a se zápalnými sudy přivázanými na stožárech. Loď narazila na věže a zapálila je. Když začaly věže hořet, zaútočil silný fénický oddíl a zapálil několik dalších makedonských obléhacích strojů.

      Po prvním neúspěchu zablokovali Makedonci za pomoci asi 200 lodí Tyros od moře. Potom pod ochranou loďstva nasypali poblíž zdí širokou hráz a postavili na ni velký počet obléhacích strojů. Mnohem slabší loďstvo obránců se proti nim neodvážilo zakročit a omezovalo se jen na uzavření vjezdu do přístavu. Když Makedonci zničili část obranné hradby, vyrazili do útoku, ale obránci je dokázali zahnat. V té chvíli však připluly makedonské lodě, posádky přehodily na hradby mostíky a dostaly se tak do města. Současně vpluly další lodě do přístavu a obsadily jej. Tentokrát se útok podařil a zakrátko bylo dobyto celé město. V boji padlo 8000 obránců a asi 27000 obyvatelů vzali Makedonci do zajetí.


 
Obléhání Tyru 332 př.n.l. 

 


Předchozí stránka          Následující stránka

Další články autora

Autor : 🕔01.03.2003 📕12.213