Main Menu
User Menu

816. železniční mostní prapor [1992-1992]

816th Railway Bridge Battalion

     
Název:
Name:
816. železniční mostní prapor
Originální název:
Original Name:
816. železniční mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
816. železniční mostní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 81. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Spišská Nová Ves, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
31.10.1992-31.12.1992 VÚ 3521 Spišská Nová Ves
převeden do ASR
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/816-zeleznicni-mostni-prapor-1992-1992-t188831#548315Verze : 0
MOD