Main Menu
User Menu

815. železniční mostní prapor [1992-1992]

815th Railway Bridge Battalion

     
Název:
Name:
815. železniční mostní prapor
Originální název:
Original Name:
815. železniční mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
14. železniční mostní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
815. železniční mostní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 81. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Liptovský Mikuláš, Železniční kasárna /

Velitel:
Commander:
31.10.1991-31.12.1992 Mareček, Emerich ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
31.10.1991-31.12.1992 VÚ 6761 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/815-zeleznicni-mostni-prapor-1992-1992-t76621#282130Verze : 0
MOD