Main Menu
User Menu

8. obrněná divize [1942-1945]

8th Armored Division

     
Název:
Name:
8. obrněná divize
Originální název:
Original Name:
8th Armored Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.11.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.01.1945-12.01.1945 15. armáda
12.01.1945-01.02.1945 3. armáda
01.02.1945-01.04.1945 XVI. sbor
01.04.1945-09.04.1945 XIX. sbor
09.04.1945-12.04.1945 XVI. sbor
12.04.1945-15.04.1945 9. armáda
15.04.1945-DD.MM.1945 XIX. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.04.1942-DD.09.1944 Grimes, William (Major General)
DD.10.1944-DD.08.1945 Devine, John (Major General)
DD.08.1945-DD.11.1945 Colson, Charles (Brigadier General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1942-20.09.1943 36. obrněný pluk
01.04.1942-20.09.1943 80. obrněný pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
www.history.army.mil
URL : https://www.valka.cz/8-obrnena-divize-1942-1945-t13634#501923Verze : 2
MOD
8. obrněná divize byla aktivována 1. dubna 1942 v kentuckém Fort Knox a jejím úkolem byl výcvik kádrů pro vytvoření nových divizí. Divize vedle toho zpočátku zajišťovala bezpečnost zlatých rezerv právě ve Fort Knox. Avšak ještě v roce 1942 byla divize přesunuta do louisanského Camp Polk, kde připravila personál pro 9. až 14. obrněnou divizi a následně se připravila na vlastní bojové nasazení. Od února do dubna 1944 se zúčastnila velkých Louisanských manévrů a poté od ní bylo převeleno větší množství příslušníků k divizím nasazeným na frontě. Poté divize provedla zacvičení nováčků. Ke konci října 1944 se přesunula newyorského Camp Kilmer a na počátku listopadu pak se nalodila a odplula do Velké Británie. V druhé polovině měsíce dorazila do Southamptonu, odkud se přesunula do Tidworthu, kde prošla dalším výcvikem. Do Francie divize dorazila 5. ledna 1945 a shromáždila se v oblasti Bacqueville. Odtud divize vyrazila přes Francii do Pont-à-Mousson, kde se měla podílet na zastavení německého tlaku u Štrasburku. Než ale dorazila, Němci se zastavili. Bojové velitelství A se v druhé polovině ledna 1945 podílelo na výpadu 3. armády proti moselsko-sárskému výběžku, konkrétně podporovalo útok 94. pěší divize ve směru na Nennig, Berg a Sinz.


Divize se pak přesunula do holandského Simpelveldu, kde se až do poloviny února opět věnovala výcviku. 19. února se přesunula do Roermondu a vedla klamný útok, při němž zatlačila nepřítele na sever od Heidského lesa a řeky Rour. 27. února řeku překročila a vyrazila k Rýnu přes Tetelrath, Oberkruchten a Lintfort. 26. března 8. obrněná překročila Rýn a zaútočila na Dorsten, který v těžkých bojích vyčistila. Následně překonala řeku Lippe a zapojila se do bojů o Rúrskou kapsu, během nichž obsadila Neuhaus a vyčistila oblast Soestu. Poté se stočila na Wolfenbüttel a dále pak na Blankenberg. Posledním bojovým počinem divize byla likvidace míst nepřátelského odporu v pohoří Harz. Konec války a začátek míru divize strávila v Plzni. V září a říjnu 1945 následoval přesun přes Remeš do Le Havre, odkud byla přepravena do USA. Divize byla deaktivována 13. listopadu v Camp Patrick Henry ve Virginii.
Zdroje:
Zaloga, Steven J.: US Armored Divisions. The European Theater of Operations, 1944-1945, Osprey Publishing Ltd., Oxford 2004
www.history.army.mil
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/8-obrnena-divize-1942-1945-t13634#501991Verze : 5
MOD