Válka v Koreji 1950-1953

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 25.939

II. Vstup USA do války

Americká armáda byla ve 2. světové válce nejsilnější armádou a tuto pozici si udržela (alespoň papírově) i po válce. Ovšem skutečný stav amerických ozbrojených sil byl, mírně řečeno, neuspokojivý. V roce 1950 mělo pozemní vojsko pouze 10 divizí a 11 samostatných pluků, z nichž jedna pěší divize, dva pluky pěchoty a policejní jednotky v síle divize se nacházely v Evropě. A toto mohutné uskupení sil bylo neustále připraveno „ohrožovat celosvětový mír“, jak tehdy hlásal Sovětský Svaz. Z těchto čísel musí být každému jasné, že Američané by sotva ubránili sebe, natož aby si brousili zuby na další celosvětový konflikt. A nyní museli část svých sil poslat o Koreje. Teoreticky to nebyla zase tak těžko proveditelná akce, neboť kromě výše popsaných sil se čtyři pěší divize nacházely jako okupační síly na Japonských ostrovech ve stavu 8. armády, které velel zkušený a agresivní Waldon H. Walker, známý pod přezdívkou Buldok.

Situace však byla trochu komplikovanější. Šlo totiž o armádu, s níž se v té době nepočítalo pro válečné operace, neboť hlavním dějištěm „studené války“ byla Evropa.. Vojáci se pravidelně opíjeli levným alkoholem a nevynechali ani návštěvy nevěstinců. V omezeném prostoru Japonska nebyl prostor k výcviku, takže vojáci zvyklí na střelnice o rozměrech České republiky se věnovali střelbě pouze teoreticky.

Reklama

Přesto 30. června dopoledne byl ve vojenském táboře WOO vyhlášen bojový poplach pro 24. pěší divizi, které velel pplk. Charles B. Smith a která se okamžitě přesunula do Koreje pod označením Task Force Smith. Tato jednotka sestávala z 406 pěšáků a 134 dělostřelců 52. oddílu. Okamžitě byla nasazena do akce v okolí místa zvaného Suwon a její vojáci také 5. července 1950 v 8:16 hod. vypálili první výstřel US armády v Koreji. Přestože mladí vojáci, s věkovým průměrem 20 let, měli přesnou mušku a zasahovali jeden nepřátelský tank za druhým, tříštivé granáty určené proti pěchotě se neškodně odrážely od tankových pancířů. Jedinou účinnou zbraní byly speciální protitankové granáty HEAT, které ovšem byly k dispozici v počtu pouhých šest (!) kusů.

Tanky napřed prolomily obrannou linii a za nimi se v sebevražedných vlnách za zvuků polnice hrnulo vpřed 5 000 mužů. Task Force Smith tak bojovala proti desetinásobné přesile, a když se dostala do křížové palby, byla nucena ustoupit. Každý se musel na vlastní pěst probít k vlastním liniím a trvalo pět dnů, než všichni vojáci dorazili zpět do Tedžonu. Ztráty činily 185 zabitých a zajatých mužů, což představovalo téměř 40 % původní jednotky. Mnoho vojáků s až nezdravým sebevědomím najednou ztratilo odvahu i víru ve vlastní armádu a přestali doufat, že by komunisty mohli porazit.

Podobná situace byla i na frontě Oan – Ansong, kde se ústup změnil ve zběsilý úprk. Američané ustoupili až do Čchonanu, ovšem i zde museli kvůli dvoutřetinovým ztrátám ustoupit. Jedinou světlou chvilkou bylo objevení velké skupiny tanků, která po náletu snad všeho, co mohlo létat, přestala existovat. Vzdušný útok byl tak účinný, že přinutil komunity ke změně taktiky – nyní se přemisťovali pouze za tmy, aby unikli pozornosti amerického letectva, které zpomalovalo jejich postup na jih.
10. července byla zaznamenána první masová vražda amerických zajatců. Šest vojáků s rukama svázanýma za zády bylo střeleno do týlu. Byla to předzvěst zvěrstev, kterých se pak dopouštěli zvláště čínští „dobrovolníci“ v daleko větším rozsahu.

Poslední obrannou baštou před ústupem na jihovýchod byl Tedžon, ve které se nacházel štáb 8. armády. Po jeho dobytí se museli Američané a zbytek jihokorejských divizí stáhnout na území nazvané Pusanský perimetr. Začala nová fáze války.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více