Main Menu
User Menu
Reklama

Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor : 🕔09.02.2003 📕31.843
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

1. Obsah

2. Úvod

3. Sbírka v zámku Chropyně

3.1. Stručná historie

3.2. Jednotlivé části sbírky

Reklama

3.3. Zbraně a zbroj dragounského pluku

4. Dragouni a jejich úloha

4.1. Původ dragounů a vznik názvu

4.2. Dragouni ve světle Wallhausenova díla Kriegskunst zu Pferde

4.2.1. Obecný úvod

4.2.2. Členění jízdy a její úkoly

Reklama

4.2.3. Dragouni v rámci jízdy

4.2.3.1. Zbroj, výzbroj a výstroj

4.2.3.2. Organizace,pochodové a bojové tvary

4.3. Dragouni za třicetileté války

5. Moravská zemská hotovost a obrana Moravy v 2. polovině 17. století.

5.1. Obecný úvod

5.2. První turecká válka

5.3. Tököly a druhá turecká válka

6. Popis jednotlivých zbraní a zbroje dragounů ze sbírky

6.1. Palné zbraně

6.2. Sečné zbraně

6.3. Přilby

Reklama

6.4. Kyrysy

7. Povelová technika střelby z muškety

7.1. Úvod

7.2. Povely pro střelbu z doutnákové muškety dle Gheyna

7.3. Povely pro střelbu z křesadlové muškety z pol. 18. století

8. Závěr

9. Přehled literatury a pramenů

10. Přílohy

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.02.2003 📕31.843