Main Menu
User Menu
Reklama

Publius Cornelius Scipio

Autor : 🕔18.12.2002 📕25.723
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Publius Cornelius Scipio, známý později jako Scipio Africanus díky jeho velkému vítězství v Africe. Na vojenském i politickém žebříčku postupoval Scipio rychle vpřed. Kolem roku 211 před n. l. se stal prokonzulem pro Hispánii, kde Kartaginci rozprášili Římany. Zde, při velkém tažení se projevily některé jeho vlastnosti. Nejenom jeho umění strategie a taktiky, ale také lidskost a předvídavost. Nabídl totiž poraženým velice mírné podmínky kapitulace a masakry omezil na minimum. Podle jednoho historika Scipiovi přivedli velmi spanilou dívku, která jej ohromila svou krásou. Přesto ji přenechal muži, kterého si sama vybrala. Když mu její rodiče vnutili za jeho laskavost bohaté dary, odevzdal je ženichovi coby věno. Tento skutek byl nejen šlechetný, ale také mazaný. O jeho velkorysosti se totiž ihned dovědělo vojsko a místní obyvatelstvo a Scipio si vysloužil ještě větší úctu, než jakou měl doposud.

Scipio se téměř blížil ideálu. Byl hrdý, avšak nikoliv namyšlený, svou ctižádost směřoval výhradně do služeb vlasti a především byl vynikající velitel, nadaný nevšední prozíravostí. Věděl, že vítězi, jež prahne po trvalém míru, sluší mnohem víc velkorysost, než krutost a pomstychtivost.

Reklama

Scipiovy současníky fascinovalo, kolik měli Scipio a Hannibal společného. Každému z nich bylo již od dětství vštěpováno do mysli, že musí zničit zemi toho druhého. Na oba měli velký vliv jejich otcové a oba dosáhli větší slávy, než o jaké jejich otcové kdy mohli snít. Oba po smrti svých otců převzali vojska ve Španělsku. A zdálo se, že oba trochu věřili, že jsou reinkarnací samotného Alexandra Velikého. Možná právě díky znalostem o Alexandrových slabůstkách měli tak zdrženlivý postoj k sexu, alkoholu a pohodlí.

 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.12.2002 📕25.723