Main Menu
User Menu

688. informační operační křídlo [2009- ]

688th Information Operations Wing

     
Název:
Name:
688. informační operační křídlo
Originální název:
Original Name:
688th Information Operations Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.08.2009
Předchůdce:
Predecessor:
Středisko vzdušných sil pro informační operace
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.08.2009-DD.MM.RRRR 24. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.08.2009-DD.MM.RRRR 318. Informační operační skupina
18.08.2009-DD.MM.RRRR 38. kybernetická inženýrská skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/688-informacni-operacni-kridlo-2009-t138962#453109Verze : 0
MOD