Main Menu
User Menu
Reklama

Bitva o Nové Kartágo

Autor : 🕔28.11.2002 📕29.293
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Nové Kartágo byl jediný přístav vhodný pro celou námořní flotilu. Navíc zde Kartaginci drželi hlavní část svých zásob mincovních kovů, hispánských otroků a válečného materiálu. Město mělo silné zdi a nacházelo se na poloostrově s přístavem na jihu a lagunou na severu. Punové zde nechali jen 1000 vojáků. Kdyby Scipio dobyl Nové Kartágo, demoralizoval by Puny a přiměl jejich hispánské spojence, aby se připojili k Římanům. Díky tomu, že téměř nikomu nevyzradil své plány na dobytí města, mohl zahájit jeho obléhání s 27,500 muži, aniž by se musel bát, že jej nějaká nepřátelská armáda překvapí. Na jaře roku 209 př.n.l. zahájil společně s obléháním i námořní blokádu. Zjistil, že laguna se dá při odlivu přebrodit. Aby odpoutal pozornost, vyslal frontální útok proti bráně a hradbám. Tento útok neuspěl a Římané utrpěli značné ztráty. Kartaginci jásali a soustředili v této části hradeb naprostou většinu mužů i své pozornosti. Zatím Scipio shromáždil 500 mužů s žebříky na břehu laguny. Jakmile voda opadla a jeho muži se přehnali přes mělkou lagunu a opřeli své žebříky o nechráněnou zeď nad nimi, zasadil souběžný útok na dvou dalších místech, aby upoutal všechny nepřátelské síly a předešel jejich přesunu k hradbám laguny. Muži s flotily se pokusili vylodit na straně, kde byl přístav a současně množství vojáků opět zaútočilo na bránu a hradby na východní straně. Pět set Scipiových mužů zlezlo zeď a pak napadlo týl Kartaginců, kteří bránili východní opevnění. Tím uvolnili cestu pro hlavní voj.

Reklama

Aby zabránil odporu civilistů, dovolil masakrovat civilisty, dokud se držela kartaginská citadela. Jakmile se ale vzdala, okamžitě zabíjení zastavil. Poté dal svobodu všem občanům Nového Kartága a poslal všechna hispánská rukojmí domů, jako gesto dobré vůle domorodým kmenům. Většinu ostatních vězňů mužského pohlaví poslal jako galejníky na ukořistěná plavidla.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔28.11.2002 📕29.293