Main Menu
User Menu

633. zdravotnická skupina [2010- ]

633rd Medical Group

     
Název:
Name:
633. zdravotnická skupina
Originální název:
Original Name:
633rd Medical Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.01.2010
Předchůdce:
Predecessor:
633. zdravotnická skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.01.2010-DD.MM.RRRR 633. letištní křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/633-zdravotnicka-skupina-2010-t138088#452232Verze : 3
MOD