Main Menu
User Menu
Reklama

Gaius Iulius Caesar

Autor : 🕔05.10.2002 📕23.908
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Caesar sa opäť pokúsil stať sa Pompeiovou „ pravou rukou “, robil všetko preto, aby Pompeius nenadviazal blízke vzťahy so senátom, aby si tým Caesar upevnil svoje postavenie. Caesar podporil návrh, aby sa Pompeiovi povolilo kandidovať na konzulát za neprítomnosti. Zabránil tomu však odvážny Cato, ktorého nato skoro zabili.

Roku 61 sa v Ríme losovali provincie, Caesar dostal Hispániu. Caesar, však skoro neodišiel, lebo jeho dlhy už vzrástli na 25 000 000 denárov, do veci však zasiahol Crassus a zaručil sa za Caesara 5 000 000 denárov. Cestou do Hispánie Caesar poznamenal : „ Radšej budem tu prvý, ako v Ríme druhý,“ čo ukázalo aké vysoké ambície tento politik má. Medzitým sa Pompeiovi, ktorý sa viac vyznal v boji ako v politike prestalo v Ríme dariť. Catón a Cicero mu neboli naklonení a konzuli sa ukázali byť slabou oporou. Pompeius chcel presadzovať svoje návrhy v Senáte, ale Cato a neskôr i konzul Metellus mu zámery marili a nepomohla mu dokonca ani podpora Ciceróna. Pompeiova situácia sa tak stávala kritickou – musel hľadať iné východiská a tie sa našli. V júni roku 60 p. nl. sa vrátil Caesar z Hispánie. Vrátil sa ako bohatý človek hoci odchádzal z obrovským dlhom. V Hispánii navyše viedol úspešné vojenské ťaženia a pokoril niekoľko kmeňov. Caesar si tak ešte zvýšil popularitu a odišiel do Ríma predložiť svoju kandidatúru na konzula. Ako to už býva za protikandidáta dostal nepriateľa – Marca Calpurnia Bilbaa. Nakoniec prešli obaja kandidáti a stali sa konzulmi na rok 59 p. nl.

Reklama

Ešte pred tým však sa stretla „ veľká trojka starovekého Ríma “ – Pompeius, Crassus a Caesar. Do histórie vošli dohody týchto troch dôležitých politikov ako prvý triumvirát. Títo traja politici si rozdelili sféry vplyvu i postavenie v politike a dohodli sa na spoločnej politickej spolupráci.

Potom, ako sa stal Caesar konzulom rozhodol sa presadiť svoje agrárne zákony. Prvý bol veľmi umiernený, napriek tomu však narazil na obrovský odpor senátorov. Caesar sa obrátil na ľud, ktorý ho jasne podporil a vyhnal druhého konzula, ktorý chcel Ceasarovu reč k ľudu prerušiť. Crassus a Pompeius pravdaže Caesarov zákon podporili, čím sa prvý krát ukázal verejne triumvirát.

V apríli bol prijatý i druhý Caesarov zákon, ktorý už nebol taký umiernený a získal Caesarovi ešte oveľa lepšie postavenie v očiach ľudu. Ďalší zákonom získal Caesar na svoju stranu i veľkú časť jazdcov.

Keď sa Caesarovi vydarilo všetko, čo chcel v konzuláte uskutočniť začal rozmýšľať o svojej budúcnosti, vzhliadnuc na podporu Crassa a Pompeia. Roku 59 p. nl. navrhol tribún ľudu Publius Vatinius Caesara za správcu Predalpskej Galie a Ilýrie na 5 rokov, čo za podpory nielen ľudu, ale aj Crassa s Pompeiom musel senát odhlasovať. Caesar bol spokojný, nechcel sa už spoliehať na masy rímskeho ľudu, pri ktoré sa nikdy nedalo presne určiť ako sa budú správať a vybral si Galiu, lebo dostal do rúk armádu a to bolo to, čo potreboval.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.10.2002 📕23.908