Main Menu
User Menu

521. křídlo pro operace letecké přepravy [2008- ]

521st Air Mobility Operations Wing

     
Název:
Name:
521. křídlo pro operace letecké přepravy
Originální název:
Original Name:
521st Air Mobility Operations Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.08.2008
Předchůdce:
Predecessor:
521. taktické řídicí křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.2008-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/521-kridlo-pro-operace-letecke-prepravy-2008-t138914#453061Verze : 0
MOD