Main Menu
User Menu

52. zajišťovací divize [1944-1945]

52nd Security Division / 52. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
52. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
52. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
52. polní výcviková divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
Festungs-Kommandantur Libau
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.04.1944-DD.05.1944 ?
DD.05.1944-DD.06.1944 Wehrmachr Befehlshaber Weißruthenien
DD.06.1944-DD.07.1944 Skupina armád Střed
DD.07.1944-DD.08.1944 2. armáda
DD.08.1944-DD.09.1944 3. tanková armáda
DD.06.1944-DD.09.1944 -
DD.09.1944-DD.10.1944 Grasserův armádní oddíl
DD.10.1944-DD.04.1945 18. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
12.04.1944-05.09.1944 Newinger, Albert (Generalmajor)
05.09.1944-DD.04.1945 Digeon von Monteton, Albert (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

12.04.1944-DD.04.1945 Zajišťovací pluk 57
12.04.1944-DD.04.1945 Zajišťovací pluk 89
12.04.1944-DD.04.1945 Zajišťovací pluk 611
12.04.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 52
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mitcham Jr., Samuel W.: German order of battle vol. 1 (Stackpole books, 2007)
URL : https://www.valka.cz/52-zajistovaci-divize-1944-1945-t9967#398277Verze : 0
52. Sicherungs-Division
URL : https://www.valka.cz/52-zajistovaci-divize-1944-1945-t9967#33408Verze : 0
MOD