Main Menu
User Menu

Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕17.466
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

6. Inka Roca

Nový vládca Tahuantinsuyu – Inca Roca je prvým z inkov, ktorý si titul priradil k svojmu menu. Tento inka sa zaujímal najviac o rozšírenie kultu vlastnej vznešenosti a výnimočnosti[13]. Tomuto inkovi musel ľud preukazovať úctu oveľa pompéznejšie, ako predchádzajúcim inkom. Podobne, ako mnoho stredovekých panovníkov obľuboval krásu kráľovského dvora. Dal si v Cuzcu vystavať vznešený palác, ktorý nazval Coracora. O vojny, či dôležité záujmy ríše sa príliš nestaral, radšej organizoval bankety[14]. Ríšu – ohrozenú mnohými silnými kmeňmi – teraz bránili dvaja generáli verný inkovi až za hrob – Vicaquiaro a Apo Mayta. Mayta okamžite potlačil rebéliu kmeňa Masca. Potom sa inskí generáli pustili do dobyvačných vojen. Dobyli veľké mestá Muynu, Pinahuu a chystali sa na boj so silnými Chankami.


[13] STINGL, M: Synovia slnka, s.89

[14] tamtiež, s.93.

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕17.466