Main Menu
User Menu

47 mm antichar sur Carden Loyd

Informácií o tejto belgickej prestavbe mám málo. Jednalo sa o lafetáciu 47mm protitankového kanóna Model 1932 (Canon de 47 antichars SA-FRC) na platforme anglickej tankety Carden Loyd. Jednalo sa o improviovanú konštrukciu. Kanón, resp. jeho obsluhu mal chrániť sklopný štít, ktorý sa pri presune odklápal smerom nahor a dozadu. Takto získal vodič lepší rozhľad. Podľa nemeckého zdroja vznikli 4 pokusné stroje, ktoré niesli číselné označenia 1-4 a mali byť pokusne nasadené v 1e Division des Chasseurs Ardennais. Stretol som sa i s tvrdeniami o 6 vyrobených kusoch. Vozidlo zobrazené na fotografii malo byť po spotrebovaní munície ukoristené nemeckými jednotkami 11.5.1940 v Eglise neďaleko Arlon.*zdroj :


forum.panzer-archiv.de
www.ebay.de
47 mm antichar sur Carden Loyd -


47 mm antichar sur Carden Loyd -


47 mm antichar sur Carden Loyd - 11.5.1940, Eglise neďaleko Arlon

11.5.1940, Eglise neďaleko Arlon
47 mm antichar sur Carden Loyd -


47 mm antichar sur Carden Loyd -


47 mm antichar sur Carden Loyd -


URL : https://www.valka.cz/47-mm-antichar-sur-Carden-Loyd-t96945#360376Verze : 1
MOD