Main Menu
User Menu

47 mm Antichar sur Char Renault FT (projekt z roku 1939)

     
Název:
Name:
stíhač tankov Renault FT so 47 mm kanónom
Originální název:
Original Name:
47 mm Antichar sur Char Renault FT
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Renault (?), ? /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0 (projekt)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
? kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
1740 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pancéřování:
Armour:
Korba:
vertikálne dosky - 16 mm
šikmé dosky - 8 mm
horizontálne dosky - 6 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Renault 18 HP (vodou chladený zážihový 4-valec objemu 4.536 cm3)
Výkon:
Power:
29,4 kW při 1500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
47 mm kanón APX model 1939
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
TTD via Renault FT
Zdroje:
Sources:
Francois Vauvillier - Le testament - Idées et projets - Du Pére des Chars - Et La Part des Cousins Pauvres Un Antichar Dissimulé Mobile Pour les Divisions D´Infanterie, Histoire de Guerre no.78, 9/2007
Pascal Danjou - Juin 1940 L´Impossible Sursaut, Tracstory no.5, ISBN 2-9520988-4-0
URL : https://www.valka.cz/47-mm-Antichar-sur-Char-Renault-FT-projekt-z-roku-1939-t87855#326004Verze : 0
MOD
Vzhľadom na množstvo používaných tankov ešte z čias prvej svetovej vojny Renault FT padol v čase napätej situácie po obsadení Poľska vo francúzskych armádnych kruhoch návrh na urýchlené prestavby týchto zastaralých tankov na improvizovaný stíhač tankov. Pôvodné tanky Renault FT boli vyzbrojené buď 37 mm kanónom Puteaux SA 18 alebo 8 mm guľometom Hotchkiss modéle 1914 . Výkony kanóna SA 18 boli na protitankový boj beznádejne nedostatočné. V prehľade techniky z 12.11.1939 figurovalo 1580 ks operačných tankov v bojových a školných jednotkách a ďalších 1235 tankov zakonzervovaných a uložených v depozitoch.
21.12.1939 vypracovala firma APX (Atelier de Puteaux) výkresovú dokumentáciu na nový stíhač tankov (avant-projet d´installation d´un matériel de 47 antichar su chars FT). Kanón mal byť umiestnený na mieste pôvodnej veže a mala ho chrániť pancierová nadstavba podobná aké mali napr. nemecké stíhače tankov Marder, či Panzerjäger I. Kanónovú výzbroj mal tvoriť moderný protitankový kanón de 47 mm antichar modéle 1939. Kanón mal mať námer +/- 15° a stranový odmer 6° na obe strany. Posádku mali tvoriť traja muži.
Uvažovalo sa o počtoch, ktoré sa do budúcna majú prebudovať. V rezervách bolo zakonzervovaných 142 ks tankov zbavených kanónovej výzbroje. Ďalšími adeptami na prestavbu bolo 504 ks z ôsmych "BCC" - bataillon de chars de combat (tankové prápory) alebo 315 ks z "bataillons de manoeuvres" (cvičné prápory).
Najväčším nedotatkom, s ktorým sa konštruktéri potýkali bola nízka rýchlosť tanku, ktorá bola 7,5 km/hod. Tá postačovala na podporu peších jednotiek z 1. svetovej vojny, no bola absolútne nevhodná pre moderný manévrový boj mechanizovaných divízií. V čase, kedy sa uvažovalo o tejto prestavbe súčasne prebiehali oveľa nádejnejšie projekty na mobilnejšie protitankové vozidlá napr. Laffly W 15 TCC, Lorraine 39 chasseur du chars, či Panhard 178 á tourelle Renault. I vzhľadom na tieto projekty sa tento projekt nestihol dočkať realizácie.

Francois Vauvillier - Le testament - Idées et projets - Du Pére des Chars - Et La Part des Cousins Pauvres Un Antichar Dissimulé Mobile Pour les Divisions D´Infanterie, Histoire de Guerre no.78, 9/2007

47 mm Antichar sur Char Renault FT (projekt z roku 1939) - Schéma zo zdroja uvedeného vyššie.

Schéma zo zdroja uvedeného vyššie.
47 mm Antichar sur Char Renault FT (projekt z roku 1939) - Kresba možnej podoby stroja od Laurenta Lecocqa zo zdroja uvedeného vyššie.

Kresba možnej podoby stroja od Laurenta Lecocqa zo zdroja uvedeného vyššie.
URL : https://www.valka.cz/47-mm-Antichar-sur-Char-Renault-FT-projekt-z-roku-1939-t87855#326058Verze : 2
MOD