Main Menu
User Menu
Reklama

Najlepší z rytierov

Autor : 🕔11.06.2002 📕17.191
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

4.1. Fridrich I. Barbarossa

Prvým panovníkom, ktorý sa vydal na Východ v 3. križiackej výprave (1189-1192) bol Fridrich I. Je to veľká postava 12. storočia a doposiaľ žije v nemeckých legendách. V čase spomenutej výpravy mal už takmer 70 rokov. „Bol odvážny až k neohrozenosti, inteligentný, rozhodný, bol obdarovaný nezdolateľnou energiou, mal svetlú pleť, vlnité vlasy a fúzy a stále usmievavú tvár.“ Aj to je jeden z jeho opisov ktorý svedčí o sile a vplyve jeho osobnosti na vtedajšie myslenie. Predtým ako odcestoval na výpravu, napísal panovníkom území, cez ktoré mienil prechádzať (uhorskému kráľovi, byzantskému cisárovi, ikonijskému sultánovi a aj samotnému Saladinovi). Jeho armáda sa skladala z asi 20 000 rytierov, najmenej rovnakého počtu pešiakov a asi 7000 až 8000 ľudí nevojenského doprovodu. Táto armáda bola nielen veľká, ale aj dobre vybavená a disciplinovaná. V máji 1190 vyhnal Turkov z Ikonionu a otvoril tým znova pozemnú cestu do Zámoria. Za dosiaľ spoľahlivo nevysvetlených okolností, však v rieke Salef zahynul. Po jeho smrti sa rozpadlo aj jeho vojsko, kedže práve jeho osoba bola združujúcim elementom.


38 BRIDGE, Antony: Křížové výpravy, s. 151.
39 Tamtiež, s. 152.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔11.06.2002 📕17.191