Najlepší z rytierov

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 30.239

3.2. Johaniti

Johaniti sú najstaršou rytierskou rehoľou. Už v roku 1050 založili talianski kupci útulok na ošetrovanie pútnikov v blízkosti Svätého hrobu v Jeruzaleme. Pri útulku stála kaplnka sv. Jána Krstiteľa, podľa ktorého rehoľu pomenovali. Po dobytí Jeruzalema križiakmi (1099) dal Raymund de Pruy ošetrovateľom rehoľné stanovy, ktoré Svätá stolica potvrdila roku 1113. Spočiatku neboli rytierskou rehoľou (prenajímali si obrancov). Neskôr vzniká v reholi rytiersky stav. Rytieri nosili čierny plášť s bielym krížom (v bojovom poli červený plášť s bielym krížom)27. Hierarchické usporiadanie bolo také, ako vo všetkých rádoch križ. výprav. V pamätnej bitke v roku 1187 na hittinskom bojisku zahynuli skoro všetci rytieri. Až do roku 1291 bojovali za kresťanské princípy vo Svätej zemi. Po páde poslednej kresťanskej pevnosti na Východe (1291 – pád Akkonu) sa presťahovali na pomerne bohatý egejský ostrov Rodos. Na tento ostrov podnikla útoky rozpínajúca sa Osmanská ríša. Útoky v rokoch 1322, 1440 a 1480 však pre Osmanov skončili katastrofálne. Rytierov na čele s veľmajstrom Philippom Villiers de Lisle-Adam pokoril až Sulejman I. (1494-1566) v roku 1522. Veľmajster bol nútený prijať pomerne veľkorysé podmienky kapitulácie. Rytieri ktorí prežili mohli slobodne odísť a odviezť so sebou všetky posvätné relikvie. Po tomto nanútenom odchode im rímsky cisár a španielsky kráľ Karol V. za symbolickú daň jedného loveckého sokola ročne daroval 24. marca 1530 Maltské súostrovie. Usadili sa na najväčšom z týchto ostrovov Malte (odtiaľ neskoršie pomenovanie maltézski rytieri). Sídlom rádu (pevnosťou) sa stal skalnatý polostrov Sciberras. Pevnosť San Angelo sa stala sídlom veľmajstra. Sulejmanovej dobyvačnej politike sa teraz dostala do cesty Malta, ktorá bola predstupňom k invázii na Sicíliu. Obliehanie Malty začalo 19. mája 1565. Na čele vojsk stál 75-ročný paša Mustafa. Hlavným veliteľom Malty bol veľmajster jean Parisot de La Valette (1557-1568). Jediná pomoc zvonku prišla 29. júna v podobe 700 dobrovolníkov a španielskych vojakov. Mustafa dobyl mnohé pevnosti a územia. 7. septembra 1565 pristála v zátoke Mellihela flotila sicílskeho miestokráľa dona Garciu v počte 8000 mužov28. Turci boli nakoniec v rozhodujúcej bitke porazení. 8. septembra 1565 sa obliehanie skončilo. Pevnosti boli zničené, zahynulo 250 rytierov a vyše 7000 ďalších ozbrojencov29. Veľmajster La Valette zomrel 21. augusta 1568. Obdobie za la Velletta bolo obdobím rozkvetu rádu, po ktorom však začal hlboký úpadok. Cisár Rudolf II. a FerdinantII. menovali roku 1607 a 1620 veľmajstrov ríšskymi kniežatami. Pohroma však bola dokonaná za nemeckého veľmajstra Ferdinanda Hompescha. Napoleon na ceste do Egypta žiadal 9. júna 1798 o pustenie do prístavu, aby mohol dať opraviť lode a ošetriť chorých. Nebolo mu to dovolené a preto vyhlásil Malte vojnu. Nakoniec (aj kôli straníctvu väčšiny rytierov franc. pôvodu) bolo na lodi Orient v noci 12. 6. podpísané odstúpenie ostrova republike30. Veľmajster mal dostať 300 000 frankov ročne a ostatným rytierom (najmä francuzskym) bol sľúbený každoročný dôchodok. Neskôr sa ostrova zmocnili Angličania a johanitom ho už nikdy nevydali.


27 BRÁZDA, Cyril: Rehoľný život v dejinách, s. 23.
28 KLUBERT, Tomáš: Veľké obliehanie malého ostrova. In: História revue, roč. 1. , 2001, č. 5, s. 7–9.
29 Tamtiež
30 OTTO, J.: Ottuv slovník náučný. 13. diel, s. 587.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více