Najlepší z rytierov

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 21.280

Prológ

Občas sa mi zdá, že problematika rytierov zaznamenáva veľký boom, ale málokto vie, aký to vlastne boli ľudia, málokto vie nazrieť za oponu a poodhaliť rúško tajomstva tohto stredovekého fenoménu. Podobne aj rytieri sú dnes v predstavách mnohých úplne inými postavami, akými v skutočnosti boli, podobne je to i z križiackymi výpravami, na ktoré ak sa hľadí očami dnešného človeka1 ostanú samozrejme nepochopené.

Rúško tajomstva sa pokúsi poodhaliť môj spolužiak na FiF UK (obaja študujeme históriu) vo svojej seminárnej práci. Samozrejme v jeho práci nájdeme i niekoľko nedostatkov, ale na druhej strane, je to robota 1 semestra a to je pre historika príliš krátke obdobie na napísanie kvalitnej práce, aj keď má pri tom tak skvelého konzultanta ako sme mali my.

Reklama

Myslím však, že práca je výborným prehľadom rytierov križiackych výprav a poskytuje nielen zaujímavé čítanie, ale aj súhrnné poznatky o križiakoch, ktoré by sa inak dali získať len prečítaním viacerých publikácií (k čomu na druhej strane môže práce čitateľa doviesť, pretože má bohatú citáciu).

Nikto nemusí so všetkým v práci súhlasiť a dúfam, že sa vytvorí i nejaká tá polemika, pretože križiacke výpravy ako i rytierstvo patria medzi najznámejšie témy stredoveku, samotné mali značný význam pre dejiny Európy a samozrejme boli významné i z pohľadu vojenského, či už ide o stratégiu, používanie rôznych zbraní, stretnutie západného a východného spôsobu boja, alebo napríklad priam klasická ukážka aké nebezpečné je mať nesúrodé vojsko.

Zaujímavá je i kapitola o rytieroch – kráľoch. Nakoniec som si dovolil k autorovej práci pridať ešte malú kapitolku o rytierovi, ktorý nebol rytierom.


1A zvlášť to bez urážky platí pre ateistov, ktorí majú akési jednodimenzálne chápanie sveta a majú vo zvyky s úsmevom sa otočiť, ak sa hovorí o Bohu. Ale zo stredoveku sa Boh vyňať nedá.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více