Main Menu
User Menu

4. vrtulníkový manévrovací prapor [1988-RRRR]

4th Maneuver Battalion of the Helicopters

Batallón de Helicopteros de Maniobra IV (BHELMA IV)

     
Název:
Name:
4. vrtulníkový manévrovací prapor
Originální název:
Original Name:
Batallón de Helicopteros de Maniobra IV (BHELMA IV)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1988
Předchůdce:
Predecessor:
Jednotka helikoptér IV
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.1988-DD.MM.RRRR Velenie aeromobilných síl pozemnej armády
Dislokace:
Deployed:
15.05.1988-DD.MM.RRRR Dos Hermanas, základna El Copero

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.05.1988-DD.MM.souč. velenie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forejercito.forumup.es
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion

URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-manevrovaci-prapor-1988-RRRR-t85008#337700Verze : 2
MOD
V prvých dňoch júla 1975 kapitán "Moncho" González dostal príkaz presunúť sa na základňu vzdušných síl El Copero (Sevilla) za účelom prevzatia novej základne pre Jednotku helikoptér UHEL IV. Týždeň nato na základni El Copero pristáva prvý ET-242, uskutočňujúc tak prvý let jednotky.
Dva mesiace neskôr je poverený velením jednotky major "Chino" Urquijo. Jednotka dostáva svoje operačné zóny, ktoré sú zhodné s bývalými Generálnymi kapitániami II a IX, dalo by sa povedať celá Andalucía, Badajoz a mestá Ceuta a Melila.
V decembri toho istého roku preperá velenie podplukovník "Gonzalo" Martín Jiménez Carlés a následne na základňu prichádzajú príslušníci z UHEL II stiahnutí zo Sahary, ktorí sa delia v tomto čase o priestory základne. Koncom decembra jednotky leteckej armády, ktorej patrila základňa ju opúšťajú nadobro.
V lete roku 1979 je jednotka helikoptér II (UHEL II) presunutá na svoju novú Bétera (Valencia). Počas nasledujúcich rokov sa realizovalo množstvo hodín na podporu civilných inštitúcii ako aj samotných armádnych síl.
V lete 1981 je jednotka preložená do Melilla a dostáva dva nové HU-18 a jednotka tu plní úlohu ochrany malých ostrovčekov na sever od Maroka. Na tejto úlohe sa podieľa celý personál ako aj personál z iných jednotiek FAMET.
Počas času existencie jednotky bola táto doplnená nedávno o HU-10, HR-12, HR-15 v prieskumnej verzii, HU-18, Super Puma a HU-21.
Prapor sa podieľal na medzinárodne misii roku 1997 v bývalej Juhoslávii pod velením podplukovníka Costa. Prapor v svojej histórii nalietal viac ako 50.000 hodín, medzi nimi je zahrnutý čas kedy sa prapor podieľal na likvidácii požiarov, záchranné akcie v Sierra Nevada, akcie na Balkáne a rôzne iné záchranné akcie.
Roku 2000 4.marca zahynuli 2 príslušníci jednotky na palube ET-516 počas záchrannej akcie. Jednotka počas svojej existencie viac krát zmenila svoju štruktúru, vybavenie a konečne na základe generálne inštrukcie 4/88 z 15.6.1988 dostáva označenie prapor manévrovacích helikoptér IV (BHELMA IV).
Príchodom helikoptér Super Puma a novej technológie jednotka ešte viac rozšírila svoje možnosti použitia, a môže byť použitá k sformovaniu ktorejkoľvek skupiny helikoptér pod velením FAMET, taktiež je schopná zasiahnuť v ktoromkoľvek kúte sveta a plniť tam jej stanovené úlohy.
Prapor sídli na základni El Copero, obec Dos Hermanas - Sevilla a je podriadený veliteľstvu aeromobilných síl pozemnej armády FAMET.zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion
Ministerio de Defensa Espaňa

URL : https://www.valka.cz/4-vrtulnikovy-manevrovaci-prapor-1988-RRRR-t85008#313626Verze : 1
MOD