Main Menu
User Menu

4. skupina speciálních operací "Tercio de Ampurdan" [1995-RRRR]

4th Special Operations Group "Tercio de Ampurdan"

Grupo de Operaciones Especiales "Tercio de Ampurdan" IV (GOE IV)

     
Název:
Name:
4. skupina speciálních operací "Tercio de Ampurdan"
Originální název:
Original Name:
Grupo de Operaciones Especiales "Tercio de Ampurdan" IV (GOE IV)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1995
Předchůdce:
Predecessor:
4. skupina speciálních operací
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1995-12.07.1997 3. vojenská oblast
01.02.1996-01.07.1998 Velitelství manévrových jednotek
01.07.1998-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací
Dislokace:
Deployed:
01.07.1995-01.07.1998 Barcelona, základna El Bruch
01.07.1998-DD.MM.RRRR Alicante, základna “Rojas Navarrete

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://caballipedia.es/Apoyos_de_Juan_Carlos_I
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/4-skupina-specialnich-operaci-Tercio-de-Ampurdan-1995-RRRR-t86023#318231Verze : 4
MOD
Skupina špeciálnych operácií „Tercio de Ampurdan“ IV vznikla zlúčením rôt špeciálnych operácií (COE) No 41 z Barcelony a 42 z Tarragony.
Keď boli tieto vytvorené roku 1963, boli včlenené do Brigád operatívnej obrany teritória a existovali po jednej v každom vojenskom regióne.
V 4 vojenskom regióne – Katalánsko, boli vytvorené v roku 1966 COE 41 v Barcelone a COE 42 v Tarragone v roku 1969. COE 41 bola vytvorená ako typ A, to znamená že bola zložená z velenia a 3 sekcií a COE 42 typu B, a bola zložená z dvoch sekcií.
Obe boli včlenené do Plukov pechoty, ktorým podliehali a poskytovali skužby, ale takticky boli podriadené veleniu Brigády.
Roty špeciálneho určenia vykonávali vo vojenskom regióne cvičenia a manévre zamerané na guerily a kontraguerily, výcvik v potápaní, v boji pod vodou, horolezectvo, práca s výbušninami atď.
V marci 1987 tieto dve roty špeciálneho určenia sa zlučujú v Barcelone a sú umiestnené na základni El Bruch s označením Skupina špeciálnych operácií (GOE) „Almogavares“ IV pričom skupina dostala toto označenie ako pamiatku na odvážne malé bojové skupiny zo stredoveku, ktoré úspešne si počínali v službách Aragónskych kráľov a ich akcie siahali až do východného Stredomoria.
Na základe reorganizácie armády plan META v marci 1987 sú rozpustené roty špeciálneho určenia COE 51 Zaragoza a COE 52 Barbastro a COE 41 a COE 42 sú zlúčené do skupiny špeciálnych operácií GOE IV a skupina preberá ich históriu a tradície GOE IV dostáva označenie „Tercio de Ampurdan“na pamiatku jednej z prvých guerilerskych jednotiek ktorá sa postavila v roku 1808 proti francúzskemu invázorovi.
Počas svojho pobytu v Barcelone skupina prešla rôznymi zmenami a začala sa viac venovať svojmu poslaniu a toto aj priviedlo skupinu k jej prvej medzinárodnej misii v roku 1995.
Skupina má vo svojom znaku kríž Sv. Juraja ako patróna jednotky a draka ako symbol istoty ľudskej pominuteľnosti a smrti. Znak tiež symbolizuje motto jednotky „Zvíťaz alebo zomri“.
Príslušníci tejto skupiny sú cvičení v boji guerily, partizánskom boji, záškodníckej a diverznej činnosti, taktiež medzi dôležité súčasti výcviku patrí zoskok padákom, boj v zimných podmienkach, pod vodou, výcvik z explozívnymi materiálmi, spôsoby prežitia, horolezectvo, boj v extrémnych podmienkach atď.
Skupina špeciálnych operácií „Tercio de Ampurdan“ IV je podriadená Veleniu špeciálnych operácií.

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/moe

URL : https://www.valka.cz/4-skupina-specialnich-operaci-Tercio-de-Ampurdan-1995-RRRR-t86023#318229Verze : 1
MOD