Main Menu
User Menu

4. skupina pravidelných domorodých sil Mehal-la Jalifiana [1926-1929]

4th Regular Indigenous Group Mehal-la Jalifiana

Grupo de Regulares Indígenas Mehal-la Jalifiana n° 4 (GIR 4)

     
Název:
Name:
4. skupina pravidelných domorodých sil Mehal-la Jalifiana
Originální název:
Original Name:
Grupo de Regulares Indígenas Mehal-la Jalifiana n° 4 (GIR 4)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.12.1926
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.06.1929
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.12.1926-DD.10.1927 Vojenský úřad Ceuta
DD.10.1927-10.06.1929 Vojenský obvod Ceuta
Dislokace:
Deployed:
31.12.1926-10.06.1929 Yebala, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es

URL : https://www.valka.cz/4-skupina-pravidelnych-domorodych-sil-Mehal-la-Jalifiana-1926-1929-t258929#708542Verze : 1
MOD