Main Menu
User Menu

4. Organizační struktura, podřízenost

Organizační struktura, podřízenostPolicie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra České republiky


Policejní prezidium ČR řídí činnost P ČR.


Policejní prezident, který je v čele policejního prezidia, odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra.


Policii České republiky tvoří následující útvary
- Policejní prezidium ČR
- útvary P ČR s celostátní působností
- krajská ředitelství policie
- útvary zřízené v rámci krajského ředitelství


Organizační struktura Policie České republiky je k dispozici zde.
URL : https://www.valka.cz/4-Organizacni-struktura-podrizenost-t91115#340664Verze : 0
Zdroj:
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
URL : https://www.valka.cz/4-Organizacni-struktura-podrizenost-t91115#340665Verze : 0