Main Menu
User Menu

379. expediční operační skupina [2001- ]

379th Expeditionary Operations Group

     
Název:
Name:
379. expediční operační skupina
Originální název:
Original Name:
379th Expeditionary Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.12.2001
Předchůdce:
Predecessor:
379. operační skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.12.2001-DD.MM.RRRR Velitelství vzdušného boje
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/379-expedicni-operacni-skupina-2001-t137705#451849Verze : 1
MOD