Main Menu
User Menu

Obsazení Československa 1938 - 1939

Autor : 🕔20.01.2001 📕30.694
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Hodnota Československé válečné kořisti

V určitém ohledu byla okupace Československa ještě úspěšnější než připojení Rakouska v uplynulém roce. Hodnota válečné kořisti, kterou Německo v Československu získalo, mnohonásobně převýšila lup z Rakouska, zvláště pokud jde o vojenskou výzbroj. Měsíce před okupací vojenští ekonomové připravovali množstevní seznamy zbraní, včetně těžké vojenské techniky a výzbroje, které jim padnou do klína. Moderní zbraně československé armády představovaly přibližně dvouletou produkci všech německých zbrojovek. V době, kdy Hitler musel z hospodářských důvodů přistoupit k určitým škrtům ve zbrojním programu, představovaly československé arzenály zvláště lákavé sousto. Kromě toho se v Československu nalézaly některé velké strojírenské podniky a významné zbrojovky, na které si nacisté již dlouho dělali zálusk.

V prvním sledu postupujících jednotek byli I důstojníci z hospodářského odboru velení armády. Jejich posláním bylo zabavit veškerou československou vojenskou techniku, zbraně, zařízení a munici a to vše co nejrychleji odeslat do Německa. Československé armádě nezbyl čas, aby mohla ukrýt nebo zničit nějakou podstatnější část své výzbroje. Nejúplnější seznam všeho, co nacisté v Československu uloupili, podal sám Hitler v projevu předneseném v Reichstagu, kde se vychloubal svým nejnovějším triumfem. S německou důkladností vyčíslil seznam všech ukořistěných zbraní: Jednalo se o 2175 polních děl, 469 tanků, 500 protiletadlových zbraní, 43 000 kulometů, 1 090 000 pušek, 114 000 revolverů, zhruba jednu miliardu nábojů a tři miliony protiletadlových granátů.

Vyjmenované zbraně a střelivo by stačily k vyzbrojení zhruba třiceti divizí, to znamená asi poloviny tehdejšího wehrmachtu! Ukořistěná děla představovala na seznamu obzvláště významnou položku, protože speciálně československé těžké dělostřelectvo patřilo mezi nejmodernější v Evropě a právě zde byla Achilova pata Německa. Je nesporné, že Hitler ukořistěné zbraně pokládal za nejcennější část lupu, který si z Československa odvezl.Uloupené zlato a devizy představovaly značný přínos pro zruinované německé hospodářství. Do Berlína putovalo zlato z Československé národní banky v hodnotě převyšující sto milíonů dolarů a zahraniční měna v hodnotě téměř tři sta milionů dolarů! Kromě toho nacisté odvezli do říše suroviny a průmyslové výrobky za téměř jednu miliardu dolarů! Za zvláště významné je nutno považovat československé zásoby mědi, hliníku a zinku, stejně jako zásoby železné rudy.

Dr. Edvard Beneš, bývalý československý prezident, napsal:

V době bezprostředně následující po okupaci neuplynul den, aby do českých zemí nepřijíždělo množství vlaků a nákladních aut, které se v noci navracely do Německa plné válečné kořisti. Nic, co je z historie známo o loupeživých nájezdech barbarů, ať ze starověku nebo středověku, nic se nevyrovnalo loupení německých nacistů v Československé republice. Sebrali veškeré suroviny, obrovské zásoby obilí, průmyslové a zemědělské výrobky, prostě vše, na co přišlí. Dále docházelo k masovým „nákupům“, a to jak ze strany německých úřadů, tak jednotlivců, kteří zaplavili zemi. Směnný kurz koruny byl speciálně upraven, aby byly tyto nákupy pro Němce výhodné.

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕30.694