Main Menu
User Menu

36. železniční mostní prapor [1987-1992]

36th Railway Bridge Battalion

     
Název:
Name
36. železniční mostní prapor
Originální název:
Original Name:
36. železniční mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1987
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1987-31.10.1992 31. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1987-31.10.1992 Pohořelice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1987-01.11.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1987-01.11.1992
Poznámka:
Note:
01.11.1987-01.11.1992 VÚ Pohořelice
Zdroje:
Sources:
www.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/36-zeleznicni-mostni-prapor-1987-1992-t54657#407268Verze : 0
MOD