Main Menu
User Menu

345. pěší divize (motorizovaná) [1942-1943]

345th Infantry Division (motorized)

345. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name:
345. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
345. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1943
Nástupce:
Successor:
29. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.11.1942-01.03.1943 Skupina armád D
Dislokace:
Deployed:
24.11.1942-DD.MM.RRRR Wildflecken, Vojenský výcvikový prostor Wildflecken /

Velitel:
Commander:
25.11.1942-28.02.1943 Böttcher, Karl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.02.1943-01.03.1943 Stünzner, Georg von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.11.1942-01.03.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 345
24.11.1942-01.03.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 148
25.11.1942-01.03.1943 Motocyklistický střelecký prapor 345
25.11.1942-01.03.1943 Ženijní prapor 345
26.11.1942-01.03.1943 Pluk tankových granátníků 152
28.11.1942-01.03.1943 Tankový oddíl 345

Ručně vyplněné položky:

24.11.1942-01.03.1943 Divizní jednotky 345
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
345. pěší divize (motorizovaná) byla na jaře roku 1943 použita k obnovení 29. pěší divize (motorizované), která byla na přelomu roku 1942-1943 jako součást 6. armády téměř zničena u Stalingradu.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/345-pesi-divize-motorizovana-1942-1943-t9868#390599Verze : 3
MOD
1942-1943Divizní jednotky 345 Division Units 345 Divisions-Einheit 345
tankový oddíl 345 Armor Section 345 Panzer-Abteilung 345
motocyklový prapor 345 Motorcyclists Battalion 345 Kradschützen-Bataillon 345
ženijní prapor 345 Pioneer Battalion 345 Pionier-Bataillon 345
spojovací oddíl 345. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section 345 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 345
podpůrná jednotka 345. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit 345 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 345
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/345-pesi-divize-motorizovana-1942-1943-t9868#390602Verze : 0
MOD