Main Menu
User Menu

332. expediční operační skupina [2002- ]

332nd Expeditionary Operations Group

     
Název:
Name:
332. expediční operační skupina
Originální název:
Original Name:
332nd Expeditionary Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.08.2002
Předchůdce:
Predecessor:
332. letecká expediční skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.08.2002-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/332nd_Fighter_Group
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/332-expedicni-operacni-skupina-2002-t137569#451713Verze : 1
MOD