Main Menu
User Menu

325. taktické výcvikové křídlo [1983-1991]

325th Tactical Training Wing

     
Název:
Name:
325. taktické výcvikové křídlo
Originální název:
Original Name:
325th Tactical Training Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1983
Předchůdce:
Predecessor:
325. křídlo pro zdokonalovací výcvik stíhačů
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1991
Nástupce:
Successor:
325. stíhací křídlo
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1983-12.09.1991 ?
12.09.1991-01.10.1991 1. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
18.04.1983-09.04.1985 Smith, Jerry E. (Colonel)
09.04.1985-03.09.1986 Burr, H. Hale Jr (Colonel)
03.09.1986-03.06.1987 Myers, Richard B. (Colonel)
03.06.1987-05.04.1989 Thomas, Arnold R. Jr (Colonel)
05.04.1989-21.03.1991 Henderson, Joseph M. Jr (Colonel)
21.03.1991-01.10.1991 Yates, David L. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.09.1970-DD.MM.RRRR Nemocnice USAF, Tyndallova základna vzdušných sil
01.01.1984-01.09.1991 1. taktická stíhací výcviková peruť
01.05.1984-01.09.1991 2. taktická stíhací výcviková peruť
15.03.1987-DD.MM.RRRR 325. zdravotnická skupina
01.09.1991-01.10.1991 325. operační skupina
01.09.1991-DD.MM.RRRR 325. taktická výcviková skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/325-takticke-vycvikove-kridlo-1983-1991-t138699#452846Verze : 0
MOD