Main Menu
User Menu

310. kosmické křídlo [2008- ]

310th Space Wing

     
Název:
Name:
310. kosmické křídlo
Originální název:
Original Name:
310th Space Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.03.2008
Předchůdce:
Predecessor:
310. kosmická skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.03.2008-DD.MM.RRRR 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/310th_Space_Wing
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/310-kosmicke-kridlo-2008-t137442#451586Verze : 0
MOD