Main Menu
User Menu

305. křídlo letecké přepravy [1994- ]

305th Air Mobility Wing

     
Název:
Name:
305. křídlo letecké přepravy
Originální název:
Original Name:
305th Air Mobility Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1994
Předchůdce:
Predecessor:
305. křídlo pro doplňování paliva za letu
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1994-01.10.2003 21. letecká armáda
01.10.2003-DD.MM.RRRR 18. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
01.10.1994-15.12.1994 Gray, George A. III (Brigadier General)
15.12.1994-03.01.1995 Parker, James S. (Colonel)
03.01.1995-12.08.1996 Lorenz, Stephen R. (Colonel)
12.08.1996-29.06.1998 Rasmussen, Craig P. (Brigadier General)
29.06.1998-24.05.1999 Becker, John D. (Brigadier General)
24.05.1999-01.03.2002 Mentemeyer, Richard A. (Brigadier General)
01.03.2002-16.07.2003 Peterson, Teresa M. (Brigadier General)
16.07.2003-04.10.2005 Jackson, Jimmie C. Jr (Brigadier General)
04.10.2005-02.10.2007 Martin, Frederick H. (Colonel)
02.10.2007-03.03.2009 Ayyar, Balan (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1994-01.10.2002 305. logistická skupina
01.10.1994-DD.MM.RRRR 305. operační skupina
01.10.2002-DD.MM.RRRR 305. skupina údržby

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/305-kridlo-letecke-prepravy-1994-t138662#452809Verze : 1
MOD