Main Menu
User Menu

303. křídlo leteckých systémů [2006- ]

303rd Aeronautical Systems Wing

     
Název:
Name:
303. křídlo leteckých systémů
Originální název:
Original Name:
303rd Aeronautical Systems Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.07.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Křídlo průzkumných systémů
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.07.2006-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.07.2006-DD.MM.RRRR 303. skupina leteckých systémů

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/303-kridlo-leteckych-systemu-2006-t138657#452804Verze : 0
MOD