Main Menu
User Menu

3. skupina speciálních operací "Valencia" [1986-RRRR]

3rd Special Operations Group "Valencia"

Grupo de Operaciones Especiales "Valencia" III (GOE III)

     
Název:
Name:
3. skupina speciálních operací "Valencia"
Originální název:
Original Name:
Grupo de Operaciones Especiales "Valencia" III (GOE III)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1986
Předchůdce:
Predecessor:
3. skupina speciálních operací
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1986-01.02.1996 3. vojenská oblast
01.02.1996-01.07.1998 Velitelství manévrových jednotek
01.07.1998-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací
Dislokace:
Deployed:
01.09.1986-DD.MM.RRRR Alicante, základna “Rojas Navarrete

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://caballipedia.es/Apoyos_de_Juan_Carlos_I
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/3-skupina-specialnich-operaci-Valencia-1986-RRRR-t86011#318176Verze : 5
MOD
V polovici 60 rokov minulého storočia boli vytvorené prvé roty špeciálnych operácií, ktoré boli včlené do Plukov pechoty Brigád národnej obrany teritória. 2.7.1969 sa začína s náborom do roty špeciálnych operácií No 32 (Compaňia de Operaciones Especiales COE 32), Pluku pechoty “Guadalajara″ No 20 v Paterna, Valencia. Ako dôsledok reorganizácie ozbrojených síl plan META, je vydaný rozkaz generálnej kapitánie Levante No 62 z 20.3.1983, kde sa hovorí o vytvorení skupiny špeciálnych operácí (Grupo de Operaciones Especiales) III, pričom COE 31 Alicante a COE 32 Paterna, Valencia začínajú tvoriť súčasť Skupiny špeciálnych operácií GOE “Levante″ III, pričom preberajú históriu a tradície Pluku pechoty No 23 Valencia.
Ako nové miesto pôsobnosti je zvolené Alcoy, Alicante, základňa Molino Payá. Jednotky sa presúvajú do miesta pôsobnosti v mesiaci Október 1984.
V Marci 1985 sa uskutočňuje prvé cvičenie manévrov už s kompletným zložením všetkých zložiek GOE III s úlohou preskúmania územia celého vojenského regiónu, získanie vojensky hodnotných informácií, ako fundamentálny zdroj pre boj guerily a kontra guerily. V Sepetembri 1986 na základe rozkazu 362/19627 GOE „Levante“ III mení svoje označenie na GOE „Valencia“ III s históriou a tradíciami bývalého Pluku pechoty „Valencia“ No 23 a je presunutá do novej základne Rabasa v Alicante. Príslušníci tejto skupiny sú cvičení v boji guerily, partizánskom boji, záškodníckej a diverznej činnosti, taktiež medzi dôležité súčasti výcviku patrí zoskok padákom, boj v zimných podmienkach, pod vodou, výcvik z explozívnymi materiálmi, spôsoby prežitia, horolezectvo, boj v extrémnych podmienkach atď.

Skupina špeciálnych operácií „Valencia“ III je podriadená Veleniu špeciálnych operácií.
zdroj:
es.geocities.com/heraldicamilitar
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/moe

URL : https://www.valka.cz/3-skupina-specialnich-operaci-Valencia-1986-RRRR-t86011#318174Verze : 2
MOD