Main Menu
User Menu

3.01. Služba pořádkové a železniční policie

Služba pořádkové a železniční policie


Pořádková policie je de facto základním pilířem P ČR, kde je zařazeno nejvíce příslušníků policie. Je v bezprostředním styku s občany, fyzickými i právnickými osobami a orgány samosprávy. Vznikla sloučením ředitelství pořádkové policie a ředitelství železniční policie k 1. dubnu 2006.

Chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě a provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu a zajišťuje veřejný pořádek na vlakových nádražích a ve vlacích, zajišťuje bezpečnost cestujících a dopravovaných zásilek.

Zdroj:
www.policie.cz
URL : https://www.valka.cz/3-01-Sluzba-poradkove-a-zeleznicni-policie-t92030#344106Verze : 0