Main Menu
User Menu

29. pěší divize (motorizovaná) [1943-1943]

29th Infantry Division (motorized)

29. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name
29. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
29. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
345. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
23.06.1943
Nástupce:
Successor:
29. divize tankových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1943-23.06.1943 Skupina armád D
Dislokace:
Deployed:
12.10.1937-DD.MM.RRRR Erfurt, ? /

Velitel:
Commander:
01.03.1943-23.06.1943 Fries, Walter (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.03.1943-23.06.1943 Stünzner, Georg von (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1943-23.06.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 29
01.03.1943-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 15
01.03.1943-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 71
01.03.1943-23.06.1943 Tankový oddíl 129
01.03.1943-01.04.1943 Tankový průzkumný oddíl 29
01.03.1943-23.06.1943 Tankový ženijní prapor 29
01.04.1943-23.06.1943 Tankový průzkumný oddíl 129

Ručně vyplněné položky:

01.03.1943-23.06.1943 Divizní jednotky 29
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
29. pěší divize (motorizovaná) byla na přelomu roku 1942-1943 jako součást 6. armády téměř zničena u Stalingradu. Pozůstatky divize byly na jaře roku 1943 spolu s 345. pěší divizí (motorizovanou) použity k obnovení.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-motorizovana-1943-1943-t141505#458660Verze : 1
MOD