Main Menu
User Menu
Reklama

Obraz Němce a Německa... (díl 15.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.191
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Obraz Němce jako velkého Evropana chtěl E. Moravec vnášet do českého povědomí pomocí nových zájmových a společenských organizaci (Veřejná osvětová služba od 11. 5. 1943 i Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě aj.) Organizace politického charakteru, příliš provázané s háchovským autonomismem (Národní souručenství), byly rušeny a přeměněny na kulturně osvětové korporace. Moravcova hektická propaganda přispěla v české protektorátní společnosti k paušalizaci Němce jako věrného nacisty. Moravec často zdůrazňoval, že „veliký německý národ“ stojí pevný jednotný za Adolfem Hitlerem: „V německém národě není nejmenší známky nějakého ochabnutí nebo pochyb. Nikdy snad v dějinách příslušníci německého národa, muži, ženy i děti, neplnili tak obětavě a hrdě své povinnosti... Ještě nikdy si Němec neuvědomoval tak jasně smysl velikého zápasu.

Obraz němectví v očích E. Moravce byl obraz nedosažitelného heroizovaného zbožštění: „Německá mládež má 'tvrdé' chovaní, zdrženlivé...s napřímenou páteří a pevným pohledem. Je to nový svět, svět šlechty, ve kterou se proměňuje celý národ, svět sebevědomých bojovníků.

Reklama

E. Vajtauer střízlivěji chápe Němce jako učitele Čecha. Čech má být naplněn „úctou a vděčnost“ k Němci (E. Vajtauer), či dokonce „láskou“ (E. Moravec).

xxx

Německá okupace českých zemí 15. 3. 1939 nebývale posílila protiněmecký komponent nacionalismu českého obyvatelstva. Aktivistické postuláty o české vině ze 15. březen 1939, o Němci jako revolučním evropeizátoru českého národa nebyly většinou české společnosti jako nevěrohodné přijímány. Naopak, po osobním kontaktu s německými okupanty z III. líše v letech 1939-1940, vystřízlivěli i ti Češi, kteří byli nositeli gentlemanského obrazu říšského Němce.

V „Provolání domácího odboje k říšským Němcům“ z dubna 1940 se konstatovalo: „Jste tu u nás v Praze a Bratislavě první rok a těch Čechoslováků, kteří si váží německého národa, kteří věří jeho slibům, v čestnost jeho slova a v rytířskost německé povahy, těch, kteří věří Vašim obviněním prezidenta Beneše, už není. Jaká toho příčina? Myslíte, že zahraniční nebo podzemní propaganda? Nikoliv, jsou to Vaše činy.“ Zcizováním československého majetku, brutální perzekucí, germanizací, bezohledným znectěním českých kulturních, historických a státních tradic, uctíváním „duševně a tělesně úchylného nevzdělaného vůdce“ Němci prý dosáhli toho, že „slovo Němec ztratilo dobrý zvuk“, není synonymem pro „kulturní evropský národ XX. století“, ale synonymem pro „zloděje, lupiče, vraha“ - viníka českého utrpení. Chronicky negativní obraz českého Němce se po 15. březnu 1939 nadále dramaticky vyostřil. Češi v protektorátu měli v paměti další účelové představení českých Němců v březnových dnech 1939, kdy se Němci v druhé republice stylizovali do role obětí „české rozběsněné krvežíznivé lůzy“. Sudetoněmecká elita, začleněná po Mnichovu do NSDAP, pokládala likvidaci ČSR za své vítězství nad Čechy v tisíciletém nacionálním zápase. Od r. 1938 iniciativně připravovali radikální návrhy na rozdrobení jednoty území českých zemí mezi německé země a oblasti, na konečnou germanizaci českomoravského prostoru a vysídlení Čechu. Při uskutečňování těchto návrhů žádala na vedoucích říšských místech pro kádry českých Němců příslušné kompetence, neboť jsou „útoční“ a v kontaktu s Čechy „zkušeni“. Po okupaci se mnozí čeští Němci usazovali v protektorátu, neboť měli představu, že se před nimi otevírá snadná kariéra. Třicet tisíc sudetských Němců bylo umístěno v protektorátní německé i tzv. autonomní správě, většinou ve středním a nižším článku, který přicházel s českým obyvatelstvem nejvíce do kontaktu.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.191