Main Menu
User Menu

27. skupina pro speciální operace [2007- ]

27th Special Operations Group

     
Název:
Name:
27. skupina pro speciální operace
Originální název:
Original Name:
27th Special Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
27. operační skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-DD.MM.RRRR 27. křídlo pro speciální operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/27-skupina-pro-specialni-operace-2007-t136811#450954Verze : 0
MOD