Main Menu
User Menu

253. sklad silničního materiálu [1990-1992]

253rd Road Material Store

     
Název:
Name:
253. sklad silničního materiálu
Originální název:
Original Name:
253. sklad silničního materiálu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1990
Předchůdce:
Predecessor:
253. silniční prapor
Datum zániku:
Disbanded:
30.03.1992
Nástupce:
Successor:
1. sklad silničního materiálu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1990-30.03.1992 32. silniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
31.10.1990-30.03.1992 Horní Počáply, ? /

Velitel:
Commander:
31.10.1990-30.03.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.10.1990-30.03.1992
Poznámka:
Note:
31.10.1990-30.03.1992 VÚ 4434 Horní Počáply
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/253-sklad-silnicniho-materialu-1990-1992-t54535#201652Verze : 0
MOD