Main Menu
User Menu
Reklama

Stoletá válka mezi Anglií a Francií 1337-1453

Autor : 🕔01.01.2002 📕33.111
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

VI. Přehled významných událostí stoleté války

1337 - Eduard III. vznesl nárok na francouzský trůn a vyhlásil válku Francii

1338 - anglický přístav Portsmouth napaden a vypálen francouzským loďstvem

Reklama

1340 - vítězství v námořní bitvě u Sluys zajistilo Anglii na dlouhou dobu nadvládu nad kanálem La Manche

1346 - vítězství Eduarda III. a jeho syna Černého prince v bitvě u Kresčaku

1347 - Calais se po několikaměsíčním obléhání vzdalo Eduardovi

1348 - morová epidemie

1350 - po smrti Filipa VI. na francouzský trůn usedl Jan II.

1356 - Černý princ zvítězil v bitvě u Poitiers a zajal francouzského krále Jana; dauphin Karel jmenován regentem

1358 - povstání Štěpána (Etiena) Marcela a jacqueri

1360 - v Bretani podepsán mír, jímž se Eduard vzdal nároku na francouzskou korunu výměnou za řadu území ve Francii

Reklama

1364 - po smrti Jana II. se stal francouzským králem Karel V.

1369 - Karel V. vyhlásil válku Anglii a vyhnal Angličany z mnoha oblastí Francie

1374-1415 - dlouhé období míru, přerušované menšími střety a výpady na pobřeží na obou stranách kanálu La Manche

1413 - Jindřich V. korunován králem Anglie

1415 - Jindřich V. obnovil nárok Anglie na francouzský trůn, vylodil se v Normandii a dosáhl vítězství u Azincourtu

1420 - podepsána smlouva v Troyes - Jindřich V. byl uznán za dědice francouzské koruny

1422 - smrt Jindřicha V. a Karla VI.; válka pokračovala pod vedením Jindřichova bratra Jana, vévody z Bedfordu

Reklama

1429 - Johanka z Arku osvobodila Orléans a porazila Angličany u Pataye

1431 - Johanka z Arku prohlášena za čarodějnici a upálena; Anglie začala ztrácet svá postavení ve Francii

1449 - Normandie znovu dobyta Francouzi

1453 - stoletá válka skončila francouzským vítězstvím u Castillonu; v moci Angličanů zůstalo pouze město Calais a Normanské ostrovy

 

Zpracoval: Tomáš Halada, III/2001
(www.volny.cz/tomas.halada)

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.01.2002 📕33.111