Main Menu
User Menu

2. skupina pravidelných domorodých sil [1914-1931]

2nd Regular Indigenous Group

Grupo de Regulares Indígenas n° 2 (GIR 2)

     
Název:
Name:
2. skupina pravidelných domorodých sil
Originální název:
Original Name:
Grupo de Regulares Indígenas n° 2 (GIR 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.07.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1931
Nástupce:
Successor:
2. skupina pravidelných domorodých sil
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.07.1914-DD.10.1927 Vojenský úřad Melilla
DD.10.1927-25.05.1931 Vojenský obvod Melilla
Dislokace:
Deployed:
31.07.1914-25.05.1931 Melilla, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es

URL : https://www.valka.cz/2-skupina-pravidelnych-domorodych-sil-1914-1931-t258638#707992Verze : 1
MOD