Main Menu
User Menu

2. protitankový prapor [1994-1999]

2nd Anti-Tank Battalion

     
Název:
Name:
2. protitankový prapor
Originální název:
Original Name:
2. protitankový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1994
Předchůdce:
Predecessor:
68. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1999
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1994-31.12.1999 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1994-31.12.1999 Vimperk

Velitel:
Commander:
01.01.1994-31.12.1994 Chlapík, Václav (Podplukovník)
01.01.1995-14.05.1999 Kavulok, Milan (Major)
15.05.1999-31.12.1999 Bártík, Josef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1994-31.12.1999 1. protitanková rota
01.01.1994-31.12.1999 2. protitanková rota
01.01.1994-31.12.1999 rota zabezpečení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Kalianková a kol., 2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská". MOČR - AVIS. Praha, 2004.
URL : https://www.valka.cz/2-protitankovy-prapor-1994-1999-t43943#392144Verze : 0
MOD
Vimperk


Historie
Útvar vznikl k 1. 1. 1994 jako nástupnický útvar z 68. mechanizovaného pluku, který byl zrušen. Protitankový prapor je předurčen k ničení obrněných cílů protivníka z místa z protitankových střel.


Předurčení
Hlavními úkoly praporu byly: udržovat nařízenou úroveň pohotovosti k plnění stanovených úkolů, cvičit příslušníky praporu v ovládání svěřených zbraní a techniky, cvičit obsluhy protitankových řízených střel pro celou AČR, při bojovém nasazení vytvořit protitankovou zálohu velitele brigády předurčenou k přehrazování tankových směrů v obranném úseku brigády.


Základ praporu tvořily protitankové roty, ženijní zatarasovací jednotka, jednotky zabezpečující velení a plnění úkolů logistiky.


Zdroj: AVIS
URL : https://www.valka.cz/2-protitankovy-prapor-1994-1999-t43943#173410Verze : 0
MOD