Main Menu
User Menu

1958 – Libanonská občianska vojna

1958 – Libanonská občianska vojna


Krátky popis:


Libanonská občianska vojna v roku 1958 bola iniciovaná Libanonskými moslimami a Drúzmi, ktorí inšpirovaní zjednotením Egypta a Sýrie vo februári 1958 (02/1958) bojovali za pripojenie Libanonu k tomuto štátnemu zväzku (Zjednotená Arabská republika). Ale ideály Pan-Arabismu presadzované egyptským prezidentom Gamálom Abd-al Násirom neboli jediným dôvodom vypuknutia nepokojov. Na vypuknutí občianskej vojny mala svoj podiel aj vnútorná politika prezidenta Shamuna, ktorá preferovala kresťanských občanov Libanonu pred ich moslimskými spoluobčanmi.


Hoci straty na životoch počas občianskej vojny dosiahli cca 2000 – 4000 obetí (hlavne medzi moslimami z Bejrútu a Tripolisu), mnoho ľudí ju vnímalo ako nejakú komickú operu, špeciálne po záberoch na vylodenie 5000 príslušníkov americkej námornej pechoty na pláži blízko Bejrúta, medzi kúpajúcich a slniacich sa ľudí. Americká vojenská prítomnosť krajine sa začala 15.07.1958. Úloha námornej pechoty, v situácii popísanej ministerstvom obrany USA ako „vyzerá to ako vojna, no nie je to vojna“ bola podpora legálnej Libanonskej vlády voči hrozbe prípadnej zahraničnej invázie, hlavne zo strany Sýrie.


Američania, ktroí hrali skôr symbolickú, ako aktívnu úlohu, boli nasadení aj preto, pretože Shihab (veliteľ Libanonskej armády), ktorý veril že sa Libanonská armáda vzbúri a rozpadne ak dostane rozkaz k akcii, neuposlúchol rozkazy prezidenta Shamuna na nasadenie armády proti islamským vzbúrencom.
Výsledkom mocenských ťahaníc a nedobrovoľnej nečinnosti Libanonskej armády bola rastúca podpora Shihaba, ktorý nakoniec nahradil prezidenta Shamuna. Ako prezident poskytol určité ústupky moslimom a pokúsil sa liečiť rany spôsobené občianskou vojnou, zároveň požiadal spojené štáty o odsun svojichj jednotiek z krajiny. Americké jednotky sa z krajiny začali sťahovať 27.09.1958, pričom sťahovanie trvalo do konca októbra 1958 (10/1958).
URL : https://www.valka.cz/1958-Libanonska-obcianska-vojna-t42985#169620Verze : 0
MOD