Main Menu
User Menu

189. protiletadlový oddíl [1950-1955]

189th Anti-Aircraft Division

     
Název:
Name:
189. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
189. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 189
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
189. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-15.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
15.12.1950-15.01.1951 Velitelství protiletadlové obrany státního území
15.01.1951-01.10.1951 2. obvod protiletadlové obrany státního území
01.10.1951-01.11.1954 3. obvod protiletadlové obrany státního území
01.11.1954-01.03.1955 3. obvod protivzdušné obrany státu
01.03.1955-01.11.1955 2. obvod protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-15.01.1951 Kuchyňa, kasárny /
15.01.1951-01.11.1955 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.11.1955
Poznámka:
Note:
01.12.1950-15.01.1951 VÚ 3981 Kuchyňa
15.01.1951-01.11.1955 VÚ 5968 Martin
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (189. protiletadlový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/189-protiletadlovy-oddil-1950-1955-t48135#422972Verze : 2
MOD