Main Menu
User Menu

18. divize tankových granátníků [1944-1945]

18th Tank Grenadier Division

18. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
18. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
18. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Bojová skupina 18. divize tankových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.12.1944-DD.02.1945 4. armáda
DD.02.1945-DD.03.1945 VI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
02.12.1944-DD.MM.RRRR Mielau, Truppenübungsplatz Mielau /

Velitel:
Commander:
02.12.1944-01.01.1945 Bölsen, Hans (Generalmajor)
01.01.1945-DD.02.1945 Rauch, Josef (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.12.1944-10.12.1944 Weise, Hans Wilhelm (Major)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Böttcher, ? (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.12.1944-DD.03.1945 Pluk tankových granátníků 30
02.12.1944-DD.03.1945 Pluk tankových granátníků 51
02.12.1944-DD.03.1945 Tankový oddíl 118
02.12.1944-23.02.1945 Tankový průzkumný oddíl 118
10.12.1944-DD.03.1945 Oddíl stíhačů tanků 18
DD.12.1944-DD.03.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 18
DD.01.1945-DD.03.1945 Polní náhradní prapor 18

Ručně vyplněné položky:
02.12.1944-DD.03.1945 Divizní jednotky 18
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
18. divize tankových granátníků byla téměř zničena v červnu 1944. Byla přeskupena, doplněna a v 7. říjnu 1944 se vrátila zpět na frontu jako Kampfgruppe 18. Panzergrenadier-Division. V březnu 1945 byla divize rozpuštěna, ale už 21. března 1945 je znovu reaktivována a po posílení jednotkami z Tankové divize Slezko a Tankové divize Holstein se opět vrací na frontu.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1944-1945-t144575#465849Verze : 2
MOD