Main Menu
User Menu
Reklama

Protiletadlové rakety země-vzduch

Autor : 🕔20.01.2001 📕61.555
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Kód NATO / Kód Rusko
[ SA-1 GUILD ] / [ S-25 BERKUT ]
[ SA-2 GUIDELINE ] / [ S-75 VOLCHOV ]
[ SA-3 GOA ] / [ S-125 NĚVA ]
[ SA-4 GANEF ] / [ 2K11 KRUG ]
[ SA-5 GAMMON ] / [ S-200 VEGA ]
[ SA-6 GAINFUL ] / [ 2K12 KUB ]
[ SA-7a GRAIL ] / [ 9M32 STRELA-2 ]
[ SA-8 GECKO ] / [ 9K33 OSA (ROMB) ]
[ SA-9 GASKIN ] / [ 9K31 STRELA 1 ]
[ SA-10 GRUMBLE ] / [ S-300P ]
[ SA-11 GADFLY ] / [ ? ]
[ SA-13 GOPHER ] / [ 9K35 STRELA 10 ]
[ SA-14 GREMLIN ] / [ STRELA 3 (r 1987) ]
[ SA-15 GAUNLET ] / [ TOR M1 ]
[ SA-16 ] / [ IGLA-1 (odpal z ramene) ]
[ SA-19 GRISON ] / [ 2S6M TUNGUSKA ]

 

SA-1 GUILD
S-25 BERKUT
Raketový protiledadlový systém
SA-2 GUIDELINE
S-75 VOLCHOV
Do výzbroje zařazen v roce 1959. Systém určen pro velké a střední výšky. Dvoustopňová raketa V-750 Dvina je řízena povelově ze země radarem SNR-75V (označeným v kódu NATO Fang Song). Dosah radaru je 120 km. Přehledový radiolokátor (Spoon Rest) má dosah 280 km, ale maximální dálka zjištění cíle je udávána 150 km. Raketa je dvoustupňová. Prachový motor v prvním stupňi je odhozen zhruba po 1800 m a zažíhá se vlastní raketový motor. Po vyčerpání paliva lze raketu ještě díky její setrvačnosti navádět - tzv. střelba na pasivním úseku. Minimální dálka pro ničení cíle je 7 km. Maximální dálka zničení cíle na aktivním úseku je 43 km, na pasivním úseku 56 km. Na odletu 43 km. Výškový dosah je od 100 metrů po 30 až 35 km. Maximální rychlost rakety je Mach 3,5. Tříštivotrhavá hlavice má hmotnost 295 kg. Pokyn k iniciaci dává naváděcí radiolokátor. Pravděpodobnost zásahu: při použití tří raket vysoká. Komplex lze použít i proti pozemním a hladinovým cílům. V tomto případě je dosah 25 km. Křest bojem SA-2 prodělal ve Vietnamu. Komplex se skládá z napájecího zdroje, statických odpalovacích ramp, taženým kolovým přívěsem s radiolokátory, rakety jsou přepravovány na návěsech po jednom kusu. Velmi statický komplex.
SA-3 GOA
S-125M NĚVA
Do výzbroje zařazen koncem padesátých let. Určen pro malé výšky. Statické odpalovací rařízení. Přehledový radiolokátor s dosahem 250 km je v kódu NATO označen Flat Face. Radoilokátor povelově navádějící střelu má dosah 52 km a kódové jméno Low Blow. Startovní hmotnost rakety 4K90 Pechora je 946 kg. Z toho bojová tříštivotrhavá hlavice má 60 kg. Raketa je 6,1 m dlouhá, průměr trupu 0,37 m, průměr motorového stupně 0,55m. Rychlost rakety Mach 3,5, doba činnosti motoru 21 sekund. Povelové navádění v koncové fázi letu přechází na SARH (Semi-Active Radar-Homing). Dálkový dosah rakety 25 km.
SA-4 GANEF
2K11 KRUG
Veřejnosti poprvé představen v roce 1964, asi 4 roky po zavedení do výzbroje. Odpalovací zařízení s pásovým podvozkem 2P24 nese 2 rakety 3M8 s poloaktivním radiolokačním naváděním. Raketa váží (verze 3M8M1) 2453 kg, z toho tříštivotrhavá hlavice hlavice s bezkontaktním zapalovačem má 150 kg. Raketa je 8,436 m dlouhá, průměr trupu 0,85 m, rozpětí stabilizátorů 2,702 m. Dálkový dosah rakety je od 7 do 50 km, výškový dosah 150 metrů až 24,5 km. Rychlost rakety Mach 4. Baterii obvykle tvořil 1 naváděcí radiolokátor 1S32 (Pad Hand) a 6 raket. Více baterií bývalo koordinováno a řízeno radarem RL128D (Long Track). Čtyři startovací raketové motory hořely 8-10 sekund, pak byly odhozeny a raketu poháněl náporový proudový motor. Doba jeho činnosti: 65 sekund. Minula-li raketa cíl, autodestrukce následovala 73 sekund po startu. (Podrobnosti naleznete zde)
SA-5 GAMMON
S-200 VEGA
Do výzbroje zařazen v roce 1967. Určen pro velké vzdálenosti. Původně určen proti bombardérům. Systém je statický. Dálkový dosah předhledového radiolokátoru (Bar Lock-B) je 230 km, dosah střeleckého radiolokátoru (Square Pair) 74 km. Raketa S-200D Angara je naváděna ze země radarem, v konečné fázi letu SARH (Semi-Active Radar-Homing). Raketa je 10,8 m dlouhá, průměr trupu 0,86 m, rozpětí 2,85m. Startovací hmotnost 2800 kg. Hlavice má hmotnost 113,5 kg. Dálkový dosah rakety je udáván 300 km. Výškový dosah 30m - 35 km. Rychlost rakety Mach 3,5.
SA-6 GAINFUL
2K12 KUB
Na veřejnosti poprvé představen v roce 1967. Je určen k ničení letounů, vrtulníků i některých typů ŘS v malých, středních a částečně i velkých výškách za všech povětrnostních a světelných podmínek. Armáda České republiky má ve výzbroji vylepšenou raketu 3M9ME KVADRANT s pasívním radiolokačním naváděním, která může ničit i cíle s malou efektivní radiolokační odrazovou plochou i v podmínkách RE rušení. Raketa je 5,8 m dlouhá, průměr trupu 0,335 m, rozpětí 1,245 m. Hmotnost (startovací) rakety je 580 kg, z toho tříštivotrhavá hlavice opatřená nárazovým i bezkontaktním radiolokačním zapalovačem má 80 kg. Dálkový dosah je 4,5 - 24 km, výškový dosah je 25 až 14000 m. Rychlost rakety Mach 2,8. Doba činnosti motoru 26 sekund. Baterii obvykle tvoří jeden řídící a naváděcí radiolokátor 1S91 a 4 odpalovací zařízení 2P25, z nichž každé nese 3 rakety. Jak radar, tak i nosič raket má pásový podvozek, který komplex číní vysoce mobilním.
SA-7a GRAIL
9M32 STRELA 2
Protiletadlová střela odpalovaná z ramene, přenosný odpalovací komlex (MANPAD). Určená k ničení podzvukových i nadzvukových vzdušných cílů v přizemních a malých výškách. Do výzbroje zavedena v roce 1966, v roce 1972 ji vystřídala verze 9M32M (SA-7b). Celková hmotnost soupravy je 14,5 kg. Raketa při odpalu váží 9,2 kg. Tříštivotrhavá hlavice váží 1.15 kg. U verze B 2,5 kg. Pro verzi A platí: dálkový dosah je 45-3500 m, výškový dosah je 150-1500m. Pro verzi B platí: dálkový dosah je 45-5600 m, výškový dosah 25-4300m. Střelec využívá jednoduchou optickou zaměřovací jednotku. Po zjištění cíle aktivuje infračervenou hlavici v přídi střely. Zachycení cíle hlavicí je signalizováno rozsvícením kontrolky - je připravena k odpálení. Rychlost střely Mach 1,2-1,7. Doba znovunabití 6 sekund. V případě minutí cíle dochází přibližně 14 až 17 sekund po odpalu k autodestrukci rakety.
SA-8 GECKO
9K33 OSA
(ROMB)
Do výzbroje zaveden v roce 1974. Systém obsahuje radiolokační komplet známý v kódu NATO jako Land Roll, který tvoří vyhledávací radiolokátor, pod ním je umístněný střelecký impulzní radiolokátor a dvě talířové antény po stranách určené pro předávání řídících impulzů na letící řízenou střelu. Startovací hmotnost rakety 9M33 je 130 kg, délka 3,15 m, průměr trupu 0,21 m. Tříštivotrhavá hlavice s nárazovým i bezkontaktním zapalovačem má hmotnost 19 kg. Dálkový dosah je 1,6-12 km, výškový dosah je 10-13000m. Rychlost rakety Mach 2,4. Doba činnosti motoru 17 sekund. Doba znovunabití 300 sekund. Šestikolový obojživelný podvozek, čtyři rakety jsou umístněny po dvou vedle soustavy radarových antén. (Fotografie naleznete zde)
SA-9 GASKIN
9K31 STRELA 1
Do výzbroje zaveden v roce 1968. Odpalovací zařízení se čtyřmi v kontejnerech uloženými střelami 9M37s infračernveným naváděním je umístněno na podvozku průzkumného obrněného transportéru BRDM-2. Startovací hmotnost rakety je 30 kg, délka 1,8m. Tříštivotrhavá hlavice s bezkontaktním a nárazovým zapalovačem váží 1,8kg Dálkový dosah je od 900 - 4200 m. Výškový dosah je 30 - 3500 m. Maximální rychlost cíle na příletu by neměla přesáhnout 310 m/s, na odletu 220 m/s. Cíl je zaměřován pouze optickým zaměřovačem. Za snížené viditelnosti, v mlze, šeru není použití možné.
SA-10 GRUMBLE
S-300P
Ve výzbroji od druhé poloviny osmdesátých let. Odpalovací zařízení tvoří těžký kolový podvozek se čtyřmi raketami. Rakety jsou přepravovány ve válcových kontejnerech. Z vodorovné transportní polohy jsou před střelbou zdviženy do polohy svislé. Raketa 5V55K (konstrukční označení V-500K) je dlouhá 7,5 m, průměr trupu 0,515 m. Startovací hmotnost 1900 kg, bojová hlavice má 143 kg. Dálkový dosah je proti letadlům je 3-5 km až 150 km, výškový dosah 10 - 27000 m. Proti cílům typu střel s plochou dráhou letu je dálkový dosah 60-100 m až 28-38 km. Při startu je raketa vymrštěna z kontejneru katapultem do výšky 25 m, dojde k iniciaci raketového motoru a k naklonění rakety do směru cíle pomocí plynových kormidel ve výtokové trysce. Motor pracuje 12 sekund a udělí raketě rychlost přes Mach 6. K systému patří i tři typy radiolokačních stanic. Přehledový radar 35D6, radar pro nízkoletící cíle 5N66M a radar30N6E pro ozařování cíle a navádění rakety. K tomu ještě můžeme připočíst jednotku velení a koordinace. Pět velmi těžkých kolových vozidel! Vyváženo vysokou pravděpodobností zásahu cíle.
SA-11 GADFLY
?
Raketový protiledadlový systém
SA-13 GOPHER
9K35 STRELA 10
Do výzbroje zaveden v polovině sedmdesátých let. Odpalovací zařízení je umístněno na podvozku obouživelného obrněného vozidla MT-LB. Odpalovací zařízení nese 4 kontejnery po jedné raketě Strela-10M3. Je uzpůsobeno i pro kontejnery se staršími střelami SA-9. Startovací hmotnost rakety je 55 kg, délka 2,2m, průměr těla 0,12 m. Tříštivotrhavá hlavice s bezkontaktním a nárazovým zapalovačem má hmotnost 6 kg. Dálkový dosah je 500-9700 m, výškový dosah je 10-4000 m. Systém je vybaven pouze poměrně prostým dálkoměrným radiolokátorem označeným v kódu NATO Snap Shot s dosahem 22 km. Ten slouží ke kontrole, aby nebyla střela odpálena na cíl, který je ještě mimo její dosah. Zbytek už je práce pro infračervenou všesměrovou (All-aspect IR) hlavici střely. Hlavice s širokým záběrem je schopná do jisté míry ignorovat účinky klamných cílů a rušení díky tomu, že pracuje ve dvou frekvenčních pásmech. Rychlost střely Mach 2. maximální rychlost cíle Mach 1,25. Doba znovunabití 300 sekund. (Podrobnosti naleznete zde)
SA-14 GREMLIN
STRELA-3
Do výzbroje zaveden v roce 1978. Protiletadlová střela odpalovaná z ramene-přenosný odpalovací komlex, MANPAD. Nástupce SA-sedmičky. Raketa 9K34 Strela-3 má infračervené všesměrové (All-aspect IR) navádění, bojová hlavice má hmotnost 0,9 kg. Rychlost rakety Mach 1,75. Dálkový dosah 5600 m, výškový dosah 5500 metrů.
SA-15 GAUNTLET
TOR M1
Do výzbroje zaveden v roce 1990. Samohybný protiletadlový raketový systém krátkého dosahu. Na pásovém podvozku je umístněna otočná věž se soustavou radarových antén. Vypouštecí zařízení tvoří dva kontejnery po čtyřech střelách. Kontejnery jsou umístněny ve veži, vertikálně a každý kontejner je kryt poklopem. Přehledový radiolokátor má dosah 25 km. Sledovací a naváděcí radiolokátor má dosah také 25 km. Raketa 9M330 má startovací hmotnost 159 kg, dlouhá je 2, 88 m, průměr trupu 0,23 m. Rozpětí řídících ploch na přídi 0, 63 m, rozpětí stabilizačních ploch 0,75 m. Tříštivá hlavice má hmotnost 14,5 kg. Dálkový dosah je od 1000 po 12000 m, výškový dosah je 10 až 6000 m. Rychlost rakety Mach 3. Doba činnosti motoru 12 sekund. Doba znovunabití 18 minut. Bojová jednotka o velikosti baterie se skládá ze 4 prostředků TOR a jednoho pracoviště velení 9S737. Vertikální uložení raket má svůj důvod. Protiletadlový raketový systém krátkého dosahu se musí vyznačovat krátkou reakční dobou a odpalem raket do optimálního směru - k cíly. U raket uložených na standardních vypouštěcích zařízení bylo nutné buď celé vypouštěcí zařízení natočit, nebo raketu odpálit v jiném směru a nechat ji stočit během letu. To všem stojí čas navíc, a těch několik sekund může být rozhodující.
SA-16
IGLA-1
MANPAD. Protiletadlová střela odpalovaná z ramene.
SA-19 GRISON
2S6M TUNGUSKA
Vznik protiletadlového hybridního prostředku Tunguska je datován první polovinou osmdesátých let. Prioritně je určen proti nízkoletícím cílům. Pásový podvozek je vybaven otočnou věží se dvěma dvouhlavňovými kanony, osmi protiletadlovými raketami a radiolokátory. Přehledový radar má dosah 20 km, střelecký 16 km. Rakety 9M311-M1 jsou naváděny radiolokátorem. Hmotnost rakety je 40 kg, na tříštivou hlavici z toho připadá 9 kg. Dálkový dosah raket 15 až 8600 m. Rychlost rakety Mach 3,1. Dvojkanony 2A38M mají ráži 30 mm, rychlost střelby 4800 až 5000 ran za minutu. Chlazeny kapalinou. Vezená zásoba střeliva 1904 ks. Výškový dosah 3000 metrů.
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕61.555