Main Menu
User Menu
Reklama

Gheorghe Pintilie - zakladateľ rumunskej tajnej služby Securitate

Autor : 🕔30.06.2021 📕5.993
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Gheorghe Pintilie, vlastným menom Timofej Bondarenko, bol rumunský komunista ukrajinského pôvodu a dôstojník sovietskej tajnej služby NKVD, zakladateľ  a prvý riaditeľ rumunskej tajnej služby Securitate. Organizoval masové represie, napriek tomu nebol za svoje zločiny nikdy potrestaný.


Gheorghe Pintilie/Bondarenko

Reklama

Narodil sa v roku 1902 v chudobnej rodine podnesterských Ukrajincov (v Rumunsku rozšírená informácia o jeho židovskej národnosti nebola potvrdená). Pri narodení dostal meno Timofej Bondarenko. Podľa jeho oficiálneho životopisu bol nútený zarábať si na živobitie od jedenástich rokov - najskôr ťažbou dreva, potom v hutníckom závode.

V roku 1917 sa pridal k boľševikom a počas ruskej občianskej vojny bojoval v Červenej armáde. Vyznamenal sa odvahou, krutosťou a dobrodružnými sklonmi. Náhodne si prisvojil meno Pantelejmon a s ním spojenú prezývku Pantjuša.

V roku 1925 vstúpil do služieb OGPU v meste Tiraspol. OGPU bola skratka označujúca Spojenú štátnu politickú správu, čo bola vo svojej podstate štátna tajná polícia, ktorá bola v roku 1934 začlenená pod NKVD (pozdejšia KGB). Medzi úlohy OGPU patril boj proti kontrarevolúcii, špionáži a ochrana štátnej bezpečnosti.

Od roku 1926 sa Bondarenko venoval prieskumnej a sabotážnej činnosti v Rumunsku. Po krátkom pobyte v ZSSR bol v roku 1928 opätovne vysadený na rumunskom území. Ako rumunský komunista prijal Bondarenko meno Gheorghe Pintilie, pričom si ponechal prezývku Pantjuša a používal tiež krycie meno Anuša. Podieľal sa na organizácii ilegálnych buniek Rumunskej komunistickej strany (Partidul Comunist Român - PCR). Špecializoval sa na bezpečnostnú službu strany - identifikáciu a neutralizáciu agentov rumunskej kráľovskej armádnej tajnej služby Siguranţă a na vytváranie vlastnej agentúrnej informačnej siete.

Za jeho pritištátnu činnosť bol zatknutý a strávil viac ako desať rokov vo väzeniach. Vo väzení nadviazal priateľské vzťahy s poprednými osobnosťami PCR: Gheorghe Gheorghiu-Dejom, Teohari Georgescu a Iosifom Chișinevschi. Vypracoval systém identifikácie agentov nasadených vo väzniciach  a zriadil zber a spracovanie informácií pre Gheorghiu-Deja, vďaka čomu si získal jeho pevnú dôveru.


Predseda rumunskej koministickej strany Gheorghe Gheorghiu-Dej

Reklama

23. augusta 1944 bol v dôsledku ozbrojeného povstania a štátneho prevratu zvrhnutý vládnuci režim generála Antonesca a komunistickí väzni, vrátane Gheorgha Pintilie, boli prepustení. PCR sa, za výdatnej podpory sovietskych vojsk, stala rozhodujúcou politickou silou novej vládnucej koalície.

Hneď po prepustení nadviazal Gheorghe Pintilie kontakt so sovietskou tajnou službou. Bol priamo podriadený emisárom Ministerstva štátnej bezpečnosti ZSSR - plukovníkovi Fedičkinovi, generálovi Savčenkovi a plukovníkovi Sacharovskému. Pod ich priamym dohľadom Pintilie vybudoval systém rumunských komunistických špeciálnych služieb a trestných orgánov.

Svoju pozíciu si Pintilie/Bondarenko upevňoval aj v rumunskej komnistickej strane. Od júna 1948 bol členom Ústredného výboru PCR. Stál na čele Gospodăriei de partid - ekonomickej správy ústredného výboru PCR, ktorá štrukturálne zahŕňala aj stranícku bezpečnostnú službu. Už vtedy Pintilie organizoval a riadil stranícke čistky - vnútorné represie proti odporcom generálneho tajomníka strany Gheorghiu-Deja. Udržiaval úzke kontakty s príslušnými orgánmi NKVD a ministerstvom štátnej bezpečnosti ZSSR. Pintilie sa osobne zúčastnil na únose Stefana Forischa (predchodcu Gheorghiu-Deja na poste generálneho tajomníka PCR) a osobne ho pri výsluchu zabil úderom páčidla.

Dňa 30. augusta 1948 bol v štruktúre Ministerstva vnútra Rumunskej ľudovej republiky zriadený odbor štátnej bezpečnosti - Securitate (plný názov bol Departamentul Securității Statului). Prvým riaditeľom Securitate bol menovaný Gheorghe Pintilie a bola mu udelená hodnosť generálporučík. Nebolo žiadnym prekvapením, že jeho zástupcami sa stali generáli Alexander Nikolskij a Vladimir Mazuru, ktorí predtým taktiež pôsobili v NKVD.

Vyše šesť rokov bol Gheorghe Pintilie na čele rumunského represívneho aparátu. Bol hlavným organizátorom masových represií, viedol potlačenie protikomunistického povstaleckého hnutia. Zaviedol systém táborov nútených prác, ktoré nazýval „cintoríny rumunskej buržoázie“. Zorganizoval „experimentálne väzenie“ v Pitesti, kde boli väzni (legionári, liberáli, pravoslávni duchovní, kresťanskí a sionistickí aktivisti) podrobení intenzívnej „prevýchove“ - kombinácii fyzického násilia s verejným ponižovaním, výsmechu viery a núteným štúdiom Stalinových spisov. Počet zatknutých, uväznených a deportovaných na príkaz Pintilie sa odhaduje na 400 tisíc ľudí.

Pintilie hral kľúčovú úlohu aj v prebiehajúcich straníckych čistkách. Na základe jeho príkazu bol zatknutý, odsúdený a popravený bývalý minister spravodlivosti  Lucreţiu Pătrăşcanu, ktorý sa postavil proti Gheorghiu Dejovi. V rámci rumunskej verzie „boja proti kozmopolitizmu“ (samotný Pintilie inklinoval k antisemitizmu) sa pripravoval ukážkový súdny proces proti bývalej ministerke zahraničných vecí Rumunska (1947-1952) Anne Pauker a skupine jej spolupracovníkov. Pauker bola počas výsluchov mučená a prepustená bola až na zásah Moskvy.


Anna Pauker

Pintilie dôsledne eliminoval skutočných i domnelých súperov generálneho tajomníka strany Gheorghiu-Deja. Pokiaľ ide o neho, generálny tajomník si riaditeľa Securitate vysoko vážil. Alexandru Birladeanu - kandidát na člena politbyra ústredného výboru a člen vlády Rumunskej ľudovej republiky; neskôr významná osobnosť rumunskej protikomunistickej revolúcie spomínal, že Gheorghiu-Dej mal od čias väzenia nekonečnú dôveru v "Pantjušu" a ten zasa neurobil nič bez príkazu Gheorghiu-Deja. Keď bol v roku 1952 Pintilie po straníckej linke kritizovaný za zneužívanie svojho postavenia, Gheorghiu-Dej osobne vystúpil na jeho obranu. 

Chruščovovské obdobie "oteplenia" a destalinizácie v ZSSR vyvolali vážne obavy vo vedení PCR, čoho dôsledkom bol rozkol vo vládnucej skupine. Jedným z dôsledkov bol aj predčasný odchod Gheorghe Pintilie do dôchodku v roku 1963. Napriek tomu však v posledných mesiacoch vlády Gheorghiu-Deja bývalý riaditeľ Securitate nebol nielenže stíhaný, ale ani verejne kritizovaný.

Reklama

Situácia sa zmenila po smrti Gheorghiu-Deja, keď sa generálnym tajomníkom ústredného výboru strany stal Nicolae Ceausescu. Bola zahájená kampaň odhalení kultu osobnosti, podobne ako na XX. a XXII. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Bola tiež otvorená otázka „zneužívania štátnych bezpečnostných orgánov“. Takmer okamžite po zmene generálneho tajomníka bol Gheorghe Pintilie odvolaný z ústredného výboru rumunskej komunistickej strany. V roku 1968 sa uskutočnila posmrtná rehabilitácia Lucreţiu Pătrăşcanu, po ktorej bol Pintilie  vylúčený zo strany. Žiadnym ďalším prenasledovaniam však nebol vystavený. Napriek vylúčeniu a kritike jeho činnosti bolo vedenie strany k Pintilimu priaznivo naklonené. V roku 1971, pri príležitosti 50. výročia vzniku rumunskej komunistickej strany, mu prezident Nicolae Ceausescu dokonca udelil vysoké štátne vyznamenanie - Rad Tudora Vladimirescu.

Viac ako dvadsať rokov prežil Gheorghe Pintilie v Bukurešti ako spokojný penzista, aj keď po celý čas pod dohľadom svojho „dieťaťa“ - Securitate. Podľa mnohých svedectiev mal v tom období sklony k alkoholizmu. Ďalšou obľúbenou zábavou dlhoročného šéfa komunistickej štátnej bezpečnosti bolo počúvanie zakázaného vysielania Rádia Slobodná Európa.


Gheorghe Pintilie

Gheorghe Pintilie zomrel 11. augusta 1985 vo veku 83 rokov. Pochovaný je vo vojenskej časti prestížneho cintorína Ghencea v Bukurešti.

Zdroje:
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
alchetron.com
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.06.2021 📕5.993