Obležení Prahy 1648 (6) - Přílohy a použitá literatura

Autor: Karel Oktábec 🕔︎︎ 👁︎ 5.389

Přílohy

Příloha 1

Orientační tabulka vojenských hodností používaných v období třicetileté války

Hodnost Dobový český ekvivalent Přibližný dnešní ekvivalent Poznámka
generalissimus generalissimus generalissimus  
general-Lieutenant generállajtnant generálporučík  
general-Feldmarschall feldmaršál polní maršál  
General der Cavalerie generál generál jezdectva jezdectvo
General-Feldzeugmeister feldcajkmistr polní zbrojmistr pěchota, dělostřelectvo
Feldmarschall-Lieutenant feldmaršál podmaršál  
General-Wachtmeister generální strážmistr generálmajor  
Obrist nejvyšší plukovník  
Obristlieutenant obristlajtnant podplukovník  
Obristwachtmeister obristvachtmistr major  
Hauptmann, Capitaine hejtman, kapitán kapitán pěchota a dragouni
Rittmeister rytmistr kapitán jezdectvo
Capitainelieutenant kapitánlajtnant nadporučík  
Lieutenant lajtnant poručík  
Fähnrich fendrych praporčík, podporučík pěchota a dragouni
Cornet kornet praporčík, podporučík jezdectvo
Feldwebel felbébl šikovatel pěchota a dragouni
Wachtmeister vachmistr strážmistr jezdectvo
Führer seržant četař  
Korporal kaprál desátník původně Rottmeister
Gefreiter frajtr svobodník  

Příloha 2

Seznam pražských městských úředníků za obležení

Staré Město
Rychtář Vít Pepperl z Lewenburgku
Primas Mikuláš František Turek z Rožmitálu
Radní Pavel Konstantin Fiala z Feyglfeldu, Samuel Globic z Budčína, Vojtěch starší Had z Proseče, Vojtěch mladší Had z Proseče, Jan Václav Kleblatt, Jan Kobr z Kobršperku, Jan Severin Leinhoz z Břevnova, Pavel Minych, Jindřich starší Řečický, Karel Šuster z Goldburgu, Jan Vojtěch Vodička, Daniel Voříkovský z Kunratic, Václav Vyšín, Baltazar Werner z Gayersbergku, Pavel Oldřich Wolfius z Kružce a Rosenfeldu, Jakub Zástup z Křížkovi
Kancléř Jan Jiří Štěpánek z Vltavy
Radní písaři Jan Chocholouš, Ondřej Augustin Leydeman
Obecní starší Jan Bernard z Pleyšteyna, Felix Had z Proseče (perkmistr hor viničních Pražských), Jan Hartung z Hartenfelzu (úředník ungeltu pražského), Jan Kristián Itter (komorní rada a prokurátor království českého), Eliáš Meggaur z Greifenau (rentmistr království českého), Daniel Nathaniel, Jiří Rovenský z Libán Hory (fiskální adjutant), Kryštof Turek z Rožmitálu (hofrychtéř měst věnných), Zikmund Urbach (vážný v ungeltu královském), Václav Vokoun z Vokounštejna, Vendelín Benedikt z Wilden (sekretář komory České), Bohuslav Záhořanský z Vorlíku (zapisovatel větších desek zemských)
Nové Město
Rychtář Václav Augustin Kavka
Primas Pavel Daniel Terminus Ostrovský
Radní Bernard de Baltazar, Jan Severin Cic z Kriegsfeldu (padl), Jiřík Fojt z Winklheydu, Lorenz Hladký z Koutů, Václav Samuel Hlaváček, Kašpar Knespelius z Lávek, Daniel Kňour Kutnohorský, Martin Kratochvíle Zbudovský, Martin Krupský, Daniel Nathaniel Kunštát z Kriegsfeldu, Simeon Kuttnauer ze Sonnenštejna, Matěj Vojtěch Miller z Mildenbergku, Jan Jiří Řečický, Jan Brikcí Strnisko, Daniel Šípař z Radotína, Martin Václav Vízner z Nedvídkova, Samuel Zahořanský z Vorlíku
Radní písaři Václav Karolides z Karlsbergu, Kryštof Pachta z Rájova, Václav Bonaventura z Trunsu
Obecní starší Jiří Beneš, Jan Beronický, Michal Bort, Jan Bos z Ernštejna (rada české kanceláře), Šimon Klement Broum, Jiří Herman, Václav Chvátal, Jan Jonák, Jiří Jonák, Jan Kesselius, Lorenc Košín (rada české kanceláře), Ambrož Missiron (výběrčí vinného a pivního tácu), Václav Mistrovský, Řehoř Opavský, Kryštof Peck z Lilienthalu (padl), Blažej Petržilka, Mikuláš Polt z Výškovce, Jiří Sayzenegker, Jan Benedikt Smolík (sekretář Pražské místodržitelské kanceláře), Jiří Šnejder, Jiří Vejvanovský, Václav Vltavský ze Šlangenfeldu (pokladník Českého hlavního proviantního úřadu), Daniel Žďárský, Jindřich Bystřický (úředník šestipanského úřadu), Ondřej Krejsa (úředník šestipanského úřadu), Samuel Sloupek (úředník šestipanského úřadu), Jiří Vacejš (úředník šestipanského úřadu)
Desetisoudci Jonáš Školiaster, Adam Diviš, Matěj Čáslavský, Jan Marštalka, Jakub Jelemický, Jan Pacovský, Jiří Strnad, Matěj Kalousek, Fridrich Písecký z Kranichfeldu, Matěj Zahrádka z Turova, Gabriel Duchoslav ze Slavašova

Příloha 4

Reklama

Seznam důstojníků městských kompanií

(v pořadí: hejtman, poručík, praporčík)

Staré Město

 1. kompanie: Vojtěch st. Had z Proseče (radní), Jan Kornelius Dvorský z Gryfí Hory, Linhart Kretzig
 2. kompanie: Karel Felix Šuster, Jan Wolf (uzdař), Martin Glott
 3. kompanie: Vojtěch ml. Had z Proseče (radní), Fridrich Rašp, Kristián Miller
 4. kompanie: Jan Václav Kletblatt, Jiří Behem, Kašpar ml. ze Švenkfeldu (lékárník)
 5. kompanie: Šimon Koukol, Ondřej Štoček (nákladník), Pavel Petr Pavlacký (starší pořádku řeznického)
 6. kompanie: Jakub Bivet (cukrář), Melichar Plincler (starší pořádku postřihačského), Hendrych Bouček
 7. kompanie: Jan Pavel Dvorský z Gryfí Hory, Adam Václav Cejz, Martin Jaroň
 8. kompanie: Daniel Jaroměřský (kupec),Rudolf Štramanc (kupec),Jindřich ml. Řečický
 9. kompanie: Felix Had z Proseče (perkmistr hor viničních a obecní starší), Jiří Karel Murarius, Jan Neander
 10. kompanie: Jakub Wölcker (císařský mincmistr), Adam Khyr z Khyrpachu (stavební písař Pražského hradu), Adam Ludvík Khayl ze Šternbergku (gegenhandler pomezních cel)
 11. kompanie: Jan Baptista Reymund (starší pořádku kupeckého), Jan Antonín Casanova (starší pořádku kupeckého), Mikuláš Grulois (kupec)
 12. Svobodná kompanie: Jan Antonín Losi z Losinthalu (cís. rada a inspektor nad důchody), Václav Jezbera z Olivé Hory (místopísař Král. Českého), Jan Benedikt Smolík (sekretář místodržitelské kanceláře)

Nové Město

 1. Zderazská čtvrť: Jeremiáš Braumšmíd, Ondřej Peyr, Václav Třebický (písař úřadu rychtářského)
 2. Svatoštěpánská čtvrť: Matěj Vojtěch Miller z Mildenberka, Šimon Kutnauer ze Sonenštejna, Daniel Kalivoda
 3. Svatojindřišská čtvrť: Daniel Nathaniel Kunštát (radní), Jan Jindřich Ludic, Samuel Zahořanský z Vorlíka (radní)
 4. Svatopetrská čtvrť: Jan Severin Cic, Kryštof Pachta z Rájova (radní písař), Vilém Ješek z Rittrsfeldu (nákladník)
 5. První kompanie řemeslníků: Pavel Daniel Termanus (primas), Jiří Smrčka jinak Čížek (pekař), Daniel Miller z Mildenberka
 6. Druhá kompanie řemeslníků: Václav Vltavský ze Šlangfelzu (pokladní při generálproviantu), Martin Špatenka (kovář), Fridrich Písecký z Kranichfeldu (desetisoudce)
 7. Kompanie postranních práv: Daniel Kňour (radní), Daniel Junger z Hiršperku, Samuel Miller z Mildenberka,
 8. První kompanie obyvatelů, nájemníků a podruhů: Jiří Antonín Vitášek (písař při mlýnech Šitkovských), Lorenc Svátek (registrátor české kanceláře), Václav Petržilka (starší práva poříčného)
 9. Druhá kompanie obyvatelů, nájemníků a podruhů: Jan Měchejř (zeměměřič království Českého), Vilém Vilímovský z Lichtenburka, Bartoloměj Kačík
 10. Svobodná kompanie: Aleš Vratislav z Mitrovic (hejtman Nového Města pražského), Kryštof Beck z Lilienthalu (obecní starší), Viktorin Zikmund Šventle z Třebska (adjunkt zemského berního písaře)

Příloha 5

Soupis členů studentské legie pražské univerzity roku 1648

Štáb
Hejtman Johann Georg Kauffer
Auditor Christophorus Lublin
Poručík Franz Julius Rethell von und auf Hirschfeldt
Praporčík Nicolaus Frantz Faber
Strážmistr Nicolaus Mertz
Šikovatel Johann Pirnkowsky
Adjutant Daniel Waldthausser von Trautenheimbt
Četař Christoph Norbertus knaut von Fahnenschwung
Furýr Carolus Ferdinandu Schebel von Bluthfeltz
Ranhojič Christoph Scholt
Písař Ephraim Ignatius Naso
1. družstvo
Desátník Johann Prusskowsky
Svobodník Johann Lux
Mušketýři Georg Hoffmann, Adam Ignatius Hann, Caspar Johann Wüntsch, Ferdinand Fischer, Carolus Wenceslaus a Perlessin, Wenceslaus Leopoldi, Bartholomäus Wilhelmus Duchezky, Franciscus Wirschikh, Florian Hoyer, Georg Benedictus Cubanus (aus Elbogen), Simon Petrus Gnadt, Vitus Franciscus Patritius, Simon Udalricus Hurczeczky, Martin Hruby, Gottfried Scheller, Georg Maximilian Falkh, Martinus Johann Steiner, Andreas Hartman, Georg König, Johann Heinrich Frey, Mathias Norbertus Frissmann, Maximilian Frantz Loss, Andreas Melchior Rabowsky, Wilhelm Maximilian Prändl, Johann Christoph Bahauff, Johann Wenceslaus Leo, Sigmund Canisius Minor, Martin Regericht, Andreas Galletius, Thomas Curtius, Johannes Negedly, Wenceslaus Rubens, Wenzel Krassny, Georg Gottfried Swoboda, Andreas Biller, Carolus Mollus, Wenceslaus Ferdinand Launssky, Johann Heinrich Kriesch, Franz Adalbert Cortess a Peregrin, Balthasar Langer, Johann Roller, Jacoby Petzoldus, Mathäus Schita, Johann Nowakowsky, Balthasar Busch, Nicolaus Streyssiner
2. družstvo
Desátník Michael Wenceslaus Fromholdt
Svobodník Johann Georg Scultetus
Mušketýři Georg Ignatius Frank, Georg Adatius, Valentin Augustinus Mayer, Thomas Budin, Johann Ignatius Pitsch, Erasmus Franciscus Kurtz, Wenceslaus Ferdinand Czaslawsky, Alexander Gottwaldt, Andreas Adalbertus Frukh, Johann Aloysius Viola, Johann Alexius Kamensky, Elias Sichhardt, Martin Maleschowsky, Johann Porubka, Thomas Augustin Schultz, Georg Skalik, Johann Dworczak, Johann Georgius Korzinek, Adamus Prasky, Daniel Sogner, Wolfgang Lang, Georg Bummer, Mathias Waithoffer, Johann Hakenschmidt, Thomas Johann Canisius Maior, Maximilian Przeza eques, Adam Poling, Lorenz Reyda, Caspar Franz Clement, Simon Koller, Lorenz Mendl, Johann Maior, Johann Schenck, Georg Scholtz
3. družstvo
Desátník Ernestus Aloysius Köller
Svobodník Constantinus Gulielmus Hallaberg
Mušketýři Friedrich Johann Prunia von Marbakh, Georg Schirmer, Johann Prunner, Johann Puntz, Tobiáš Richter, Andreas Augustin Petzl, Christian Eichler, Hermann Seydler, Caspar Hillebrandt, Heinrich Schramb, Georg Gams, Georg Swoboda, Johann Georg Galli, Georg Hohmuth, Augustinus Schultz, Caspar Stieber, Georg Frieben, Johann Lipelius, Adam Orniades, Melchior Zschander, Daniel Miestský, Johann Steckhlar, Georg Pinkhas, Georg Erkher, Georg Havelig, Sigmund Wiltsch, Johann Przezina
4. družstvo
Desátník Jacobus Heinrich Rossenbloth
Svobodník Johann Burggraf
Mušketýři Johann Philomella, Mathias Hoffmann, Martin Judex, ultimu fuit Gefreiter, Aeneas Armberger, Michal Millota, Georg Maximilian Wispe, Johann Aloysius Wispe, Christian Frantz Dunckhl, Johann Godtfriedt, Bartholomeus Franz Osseczky, Johann Franz Werner, Simon Franz Wolnicius, Johann Volckh, Georg Franz Wisnawsky, Johann Adalbert Beneschowsky, Johann Franz Wittib, Nicolaus Ignatius Dominek, Wenzeslaus Mauritius Sputt, Andreas Frantz Behel, Petrus Wippler, Lorenz Bemardus Lux, Georg Leo, Georg Fusseck, Johann Schmidt, Gottfried Menner, Tobiáš Bergeldt, Georg Michalek, Adam Emestus Cross, Georg Anders Constantin Ludtwig, Augustin Bemhardt Papitius, Laurentius Kral, Georg Spatinus, Georg Wenceslaus Gindrzich, Georg Prendl, Georg Cronabitter
5. družstvo
Desátník Salomon Rudolph Uxinus
Svobodník Gottfried Aloysius Pittner
Mušketýři Thomas Saurman, Johann Ferreus, Wenceslaus Schmeckalius, Baltasar Ignatius Beyer, Georg Crocinus, Ferdinand Stäckl, David Eysser, Johann Bluvius, Johann Misler, Simon Haber, Johann Sebastianides, Wenceslaus Moller, Georg Drabowsky, Wenceslaus Destkowitz, Georg Mugliczka, Victorinus Partowitz, Vitus Horak, Johann Corvinus, Paulus Prora, Georg Petrofelius, Petrus Posstolka, Martinus Cassius, Andreas Curtius, Johann Luteola, Victorinus Potzdorff, Mathias Swoboda, Johann Spaniel, Simon Schwandelius, Ambrosius Canduelis, Johann Mikhowsky, Abraham Krichner, Mathias Schützer, Wenceslaus Kosteleczky
6. družstvo
Desátník Primo fuit Ladislaw Prussek – secundo Georg Ludwig Zindler
Svobodník Johann Pelican
Mušketýři Thomas Malensky Johann Georg Czižeky, Andreas Wolff, Jacobus Makharius, Lucas Villicus, Martin Rasska, Stephan Cometa, Thomas Motellius, Johann Petrus a Weissemandl, Martin Laspota, Johann Schlechti, Wenceslaus Carolus Eckher, Johann Brismeyr, Petrus Mintzmeyer, Martinus Rudolphus Manneckh, Johann Krauss, Johann Georg Chwosteg, Georg Summer, Christoph Leopold Hoss, Paulus Sandtmann, Martius Wenceslaus Prasky von Lyboslaw, Ludwig Kazdy, Mathäus Canschetius, Paulus Adalbertus von Sobeschau, Heinrich Pertramo, Andreas Ludwig, Vitus Czerny, Johann Wollgemuth, Urbanus Andresky, Thomas Urtica, Thomas Hayek, Adam Amoldt
7. družstvo
Desátník Christoph Andreas Wiinsch
Svobodník Balthasar Zehentner
Mušketýři Maximilian Frantz de Nicola, Georg Ferdinand Gelinek, Matheus Alexander Wisska, Augustin Miller, Gregorius Militis, Friedrich Gottfried Wolkhman, Johann Norbert Zatoczil, Andreas Aloysius Klimscher, Ferdinand Leichtenberg, Stephan Palitwa, Laurentius Henel, Johann Braun, Petrus Frantz aus der Laussnitz, Johann Felix, Jacobus Hakh, Simon Clara, Adamus Vladitius, Paulus Braul, Georg Schmiedt, Balthasar Hertelius, Johann Woldtman, Johann Čzenohorsky, Jacobus Sartorius, Paulus Pewl, Petrus Semiller, Thomas Hendrich Stanetius, Wenceslaus Timatius, Maximilian Alexander, Ferdinand Thomansky, Johann Lucinus, Andreas Damolius, Johann Wischauw, Johann Cervinus
8. družstvo
Desátník Thomas Luba
Svobodník Daniel Hotovetius
Mušketýři Samuel Adalbertus Claudius, Thomas Franciscus Grachus, Martin Frantz Petzorides, Andreas Topinka, Johann Lucanus, Georg Feuscher, Johann Ignatius Krauss, Thomas Richter, Valentinus Ignatius Jungerius, Caspar Cibis, Georg Maximilian Hrniza, Andreas Uher, Johann Christoph Wittich, Jacobus Matthias Joanides, Christian Schibellius, Wenceslaus Kraupenik, Johann Ferdinand Herman, Georg Nicolai, Geort Stadtler, Andreas Strackhost, Johann Constitius, Mathias Forster, Johann Rockh, Mathias Panstka, Wenceslaus Rupner, Johann Faber, Bartholomeus Scholtz, Adam Anlauff, Jacobus Roller, Georg Wiczerakh

Použitá literatura

ANDRESOVÁ, Klára

 • Život žoldnéře za třicetileté války v kontextu českých zemí Praha 2011 (Bakalářská diplomová práce, Praha 2011)

BALBÍN, Bohuslav

 • Krásy a bohatství české země (Praha 1986)

BERÁNEK, Karel

 • Zprávy o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu roku 1648 v diáři koleje sv. Klimenta (Praha 2002)
Reklama

BALCAR, Luboš / Cvekl, Vladislav

 • Historia magistra 2 (Praha 1974)

BÍLEK, Tomáš Václav

 • Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 (Praha 1882)

BÍLÝ, Jiří

 • Jezuita Koniáš, osobnost a doba (Praha 1996)

ČORNEJOVÁ, Ivana

 • Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách (Praha 2002)

CREMONA, Florio

 • Zpráva o útoku na Nové a staré Město pražské falckrabětem a o obléhání roku 1648, in Revue pro literaturu a kulturu, 3-4/2002 (Praha 2002)

DAČICKÝ Z HESLOVA, Mikuláš

 • Paměti (Praha 1955)

DENIS, Ernest

 • Konec samostatnosti české (Praha 1911)
 • Čechy po Bílé hoře (Praha 1911)
Reklama

DOBIÁŠ, Josef

 • Dějiny Pelhřimova V (Pelhřimov 1970)

DOSTÁL, Alois

 • Königsmark, vůdce Švédů před Prahou (Praha 1877)

DUFFY, Christopher

 • Kámen a oheň (Praha 1998)

ENGLUND, Peter

 • Nepokojná léta – Historie třicetileté války (Praha 2000)
 • Nepřemožitelný – Historie první severní války (Praha 2004)

FUKALA, Radek

 • Sen o odplatě (Praha 2005)

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jacob Christoph von

 • Simplicius Simplicissimus (Praha 1959)

HARANT, Jan Jiří z Polžic a Bezdružic

 • Paměti od roku 1624 do roku 1648 (Praha 1897)

HORA (HOŘEJŠ), Petr

 • Toulky českou minulostí III (Praha 1998)
 • Toulky českou minulostí IV (Praha 1995)

HUSA, Václav

 • Naše národní minulost v dokumentech I. (Praha 1954)

JANÁČEK, Josef

 • Valdštejnova smrt (Praha 1970)
 • Valdštejn a jeho doba (Praha 1978)

KALISTA, Zdeněk

 • Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic (Praha 1941)

KLUČINA, Petr

 • Třicetiletá válka (Praha 2000)

KOCMÁNEK, Václav František

 • Skutečná zpráva o zrádném vzetí Malé Strany jakož i o následující obležení švédském Starého i Nového Měst pražských (Praha 1975)

KOCH, Tomáš

 • Taktika pěchotního boje a podoba pěších jednotek v armádách protestantských států v první polovině 17. století (Bakalářská diplomová práce, Brno 2010)
 • Bitva v kontextu vývoje vojenství v 1. polovině 17. století (Magisterská diplomová práce, Brno 2012)

KOLEKTIV AUTORŮ

 • Pod císařským praporem (Praha 2003)

KOMENSKÝ, Jan Amos

 • Historie o těžkých protivenstvích církve české (Praha 1922)
 • Hlubina bezpečnosti (Praha 1878)
 • Labyrint světa a ráj srdce (Litomyšl a Praha 1862)
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (Brno 1935)

KUPKA, Vladimír a kolektiv

 • Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2001)

LÍVA, Václav

 • Obležení Prahy roku 1648 (in Kruh pro studium čs. dějin vojenských - svazek VI, Praha 1936)
 • Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou a v Praze (Praha 1948)
 • Prameny k dějinám třicetileté války (Praha 1951–1957)

MACHIAVELLI, Niccolò

 • Úvahy o vládnutí a vojenství (Praha 1987)

MAŤA, Petr

 • Svět české aristokracie 1500–1700 (Praha 2004)

PEKAŘ, Josef

 • Bílá hora (Praha 1990)

PETRÁČKOVÁ, Věra / VOGELTANZ, Jan

 • Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů (Praha 1979)

PETRÁŇ, Josef

 • Staroměstská exekuce (Praha 1985)

POLIŠENSKÝ, Josef

 • Třicetiletá válka a evropská krize XVII. století (Praha 1970)

REZEK, Antonín

 • Dějiny Čech a Moravy za Ferdinanda III. až do konce třicetileté války (1637–1648). Praha 1890

SKÁLA, Pavel ze Zhoře

 • Historie česká (Praha 1865)

SKALNÍK, Miroslav

 • Bakalářská diplomová práce: Dělostřelectvo v první polovině 17. století (Brno 2012)

ŠMÍD, Zdeněk

 • Jak jsme se nedali aneb Kapitoly z dějin národního úpění (Praha 2002)

THIR, Karel

 • Hradiště hory Tábor jako pevnost v minulosti (Praha 1895)
 • Staré domy a rodiny táborské (Praha 1920)

TISCHER, František

 • Heřman hrabě Černín z Chudenic (Praha 1903)

TOMEK, Vácslav Vladivoj

 • Děje království českého (Praha 1898)

TONDI, Alighiero

 • Jesuité (Praha 1962)

UHLÍŘ, Dušan

 • Černý den na Bílé hoře (Praha 1998)
 • Drama Bílé hory, Česká válka 1618–1620 (Brno 2017)

WAGNER, Eduard

 • Třicetiletá válka 1618-1648 (Praha 2005)

WINTRINGHAM, Tom

 • Zbraně a taktika (Praha 1946)

ZATOČIL, Jan Norbert

 • Leto a dennopis celého královského Starého i Nového Měst pražských léta Páně 1648 patnácte neděl, dnem i nocí trvajícího obležení švédského (Praha 1913)

ŽUPANIČ, Jan / FIALA, Michal

 • Praha 1648 – Nobilitační listiny pro obránce Pražských měst roku 1648 (Praha 2001)

Náboženská roztříštěnost ve Svaté říši římské v předvečer vypuknutí války v roce 1618.
commons.wikimedia.org

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více