Main Menu
User Menu

16. železniční sdělovací prapor [1962-1987]

16th Railway Communication Battalion

     
Název:
Name:
16. železniční sdělovací prapor
Originální název:
Original Name:
16. železniční sdělovací prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1987
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.11.1987 11. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-01.11.1987 Zábřeh

Velitel:
Commander:
DD.MM.1962-DD.MM.1987
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1962-DD.MM.1987
Poznámka:
Note:
DD.MM.1962-DD.MM.1987 VÚ Zábřeh
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/16-zeleznicni-sdelovaci-prapor-1962-1987-t118294#407229Verze : 0
MOD