Main Menu
User Menu

157. mostní stavební prapor [1956-1957]

157th Bridge Construction Battalion

     
Název:
Name:
157. mostní stavební prapor
Originální název:
Original Name:
157. mostní stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
68. technický prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
3. technický pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.10.1957 3. technická skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1957 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1956-01.10.1957 Meress, Štefan (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1956-01.10.1957
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.10.1957 VÚ 6160 Komárno
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Bratislava, fond ČSLA (157. mostní stavební prapor)
URL : https://www.valka.cz/157-mostni-stavebni-prapor-1956-1957-t119560#410504Verze : 1
MOD